Hoppa till innehåll

Nylands bibliotek

AKE-Borgås regionala utvecklingsuppdrag har Nylands kommuner som verksamhetsområde. Hurdana bibliotek, biblioteksanställda och projekt finns det i området?

Nylands biblioteksnätverk

Nylands kommuner i bild.

I Nyland finns det fem biblioteksnätverk och Kyrkslätts bibliotek:

I Nyland bor 1,7 miljoner människor, vilket är ungefär 30 procent av Finlands befolkning. I området finns det både stora städer och små landsbygdskommuner. Den största kommunen är Helsingfors och de minsta Mörskom och Pukkila med knappt 2000 invånare. I området jobbar cirka 1000 biblioteksanställda.