Hoppa till innehåll
Reklambild på Liboppi.

Liboppi är en inlärningsmiljö på webben riktad till personalen på allmänna bibliotek. Den hittas på adressen liboppi.fi. I Liboppi hittar du kurser avsedda för professionella inom biblioteksbranschen. Du kan gå kurserna på nätet oberoende av tid och rum. Webbkurserna kan innehålla text, bild, ljud, video samt olika inlärningsuppgifter. Det finns kurser båder på finska och svenska.

Beställ kursnycklarna till din e-post

I Liboppi finns både öppna kurser för anställda på alla allmänna bibliotek (kategorin Bibliotekens gemensamma) och de olika AKE-områdenas egna kurser som är avsedda endast för de anställda på det området. För en del av kurserna behövs förutom användarnamn även en separat kursnyckel. AKE-biblioteken informerar om de nya kurserna och om kursnycklarna inom sin region. Om du behöver en kursnyckel, vänligen fyll i detta formulär. Du kommer att få en lista över kursnycklar via e-post.

Kurser på svenska

Liboppi produceras av AKE-biblioteken (de bibliotek som har ett regionalt utvecklingsuppdrag) i samarbete med VAKE (Helsingfors stadsbibliotek som har ett nationellt utvecklingsuppdrag). Innehållsproduktionen i Liboppi koordineras av en redaktion med minst en representant från alla AKE-bibliotek samt från VAKE. AKE-Borgå leder redaktionen åren 2023–2024. För underhållet och utvecklingen av tekniken på plattformen svarar Åbo AKE.