Hoppa till innehåll

Material att låna

Bekanta dig med rymningsspel som kan lånas till de nyländska biblioteken! I framtiden kommer utbudet av material man kan låna att utökas.

Rymningsspel

Biblioteken i Nyland har tillgång till två rymningsspel som utvecklats av Ääres eduEscape. De är avsedda endast för biblioteksbruk, och kan alltså inte lånas till tredje part.

Amulettens förbannelse

Rymningsspelet Den förbannade amuletten och dess innehåll, flaskor och liknande.

Amulettens förbannelse är ett spel utvecklat för elever i klasserna 3 – 4 och uppåt, där man letar efter en förbannad amulett genom att lösa olika slags uppgifter. Om det i gruppen ingår äldre spelare går det även bra att ta med yngre spelare. Rekommenderad gruppstorlek är 6 – 16 spelare, alltså en halv klass. Spelet tar cirka 30 minuter.

Det ingår en hel del material i spelet samt en stor mängd rekvisita som gör det möjligt att skapa en Harry Potter-stämning på biblioteket. Spelet lämpar sig bra för evenemang. Spelet är packat i en enorm resväska.

Zombieapokalypsen

Pakopeli Zombiapokalypsin salkun sisältö.

I Zombieapokalypsen får deltagarna fundera över informationssökningsuppgifter och falska nyheter samt lära sig hur man använder bibliotek. Vid sidan om räddar de världen från zombier. Spelet är riktat till elever i högstadieåldern men passar även studerande på andra stadiet. Rekommenderat maximiantal deltagare är 24 (fyra grupper på sex personer). Spelet tar 45 – 60 minuter.

Materialet till det här spelet består av fyra attachéväskor och en kasse med annat kompletterande material.

Att reservera spel

Spelen kan reserveras per mejl till Tiina.

Maximal lånetid för rymningsspelen är fyra veckor per kommun. Inom kommunen kan ni låta spelet cirkulera enligt behov. Till lånetiden kommer en extra vecka för transport. Se bokningsstatus i kalendern:

Vanliga frågor

Instruktioner och spelmaterial på finska och svenska

Spelmaterialet och instruktionerna finns på både finska och svenska för båda spelen. Mer detaljerad information hittar du på LANU-nätverkets Teams.

Läs först Instruktörens guide, som ger dig en första uppfattning om spelet och de uppgifter som ingår. Oroa dig inte om du inte genast får ett grepp om spelet och det kanske känns komplicerat.

Skriv ut spelguiden till dig själv och ta den alltid med dig när du leder spel. Den hjälper dig att följa spelets gång, läsa reglerna och berättelsen samt se koderna till låsen och svaren på uppgifterna.

Filen Instruktioner för att organisera ditt spel hjälper dig att bygga ditt spel den första gången. Bygg spelet först i testsyfte för dig själv, så att du helt konkret kan se hur spelet fortskrider. Att sätta ihop spelet hjälper dig att få en bättre uppfattning om spelets struktur än om du bara följer handledningen.

Tillgång

Biblioteken i Nylands kommuner (Helle-biblioteken, Helmet-biblioteken, Kirkes-biblioteken, Kyrkslätts bibliotek, Lukki-biblioteken och Ratamo-biblioteken) har rätt att ordna spelen Amulettens förbannelse och Zombieapokalypsen, som planerats av Ääres eduEscape, inom bibliotekets normala icke-kommersiella skol- och evenemangsverksamhet med hjälp av material som producerats av Ääres eduEscape.

Licensen gäller inte evenemang som ordnas av tredje part, där de ovannämnda biblioteken endast har rollen som programvaruproducent. Ingen utlåning eller distribution av spelet eller dess material till tredje part är tillåten.

Vid all marknadsföring av spelet måste Ääres eduEscape anges som upphovsman till spelet.

Logistik och kostnader

Det bibliotek som skickar spelet svarar för transportkostnaderna. Det lönar sig för nätverken att samarbeta och om möjligt reservera spelet efter varandra inom nätverket. I sådana fall sköts största delen av transporterna inom nätverken utan extra kostnader.

För transporterna lönar det sig att använda budfirmor.

En del av spelet går sönder eller tappas bort?

Är det inte det ena så är det det andra. Delar kan glömmas bort, tappas bort eller gå sönder. Alla delar är utbytbara, vissa lättare än andra. Det är den som lånar spelet som ansvarar för att se till att det kommer till nästa låntagare i fullt spelskick.

Varje spel levereras med en lista över de delar som ingår i spelpaketet. Amulettens förbannelse levereras dessutom med en stor mängd charmig rekvisita som inte är nödvändig för spelet men som bidrar till atmosfären. För att ersätta den extra rekvisitan kan du använda din kreativitet, för de andra delarna kan du vända dig till AKE-Borgå. Vi kan tillsammans fundera på hur vi ska få tag på de delar som saknas eller gått sönder.

Marknadsföring riktad till skolor

Ääres eduEscape har tagit fram färdiga marknadsföringsbrev för båda spelen på finska och svenska. Marknadsföringsbreven finns i den egna mappen Reklam för lärare bakom LANU-teamets länkar.

Handledning på ditt eget bibliotek

Det finns bra och detaljerade instruktioner för hur man sätter upp och spelar rymningsspelen. Men det är också möjligt att ordna en workshop om rymningsspelen i din egen kommun. Frej Feodoroff, pedagogisk informatiker vid Borgå stadsbibliotek, kommer till ditt bibliotek och handleder dig både i att sätta upp och spela spelet.

Workshopparna ordnas tillsammans med AKE-Borgå. Kontakta Tiina Rajala: tiina.rajala@porvoo.fi.

Tips och iakttagelser

Det är en bra idé att förbereda spelen i god tid och spela igenom dem några gånger med bibliotekspersonalen.

Eftersom Amulettens förbannelse tar lite tid att sätta upp (och ta ner) är det en bra idé att organisera spelet i ett tätt schema så att du inte behöver ta ner det mellan spelen.

I Amulettens förbannelse hittar spelarna lätt ingredienserna till trolldrycken, men de kanske inte kan hitta koderna i botten av flaskorna med hjälp av ljuset från trollstaven. Spelarna kan rekommenderas att tänka högt: ”Jag undrar om hållbarhetstiden för ingredienserna gått ut, eftersom alla ingredienserna var de rätta och receptet var korrekt, men reaktionen trots det var trög… Och när det gäller magiska ingredienser kan du inte se allt med blotta ögat…”.

Den sista uppgiften i Zombiapokalypsen är en utmaning. Det är värt att erbjuda klassen en lektion i desinformation innan de spelar spelet. Tillsammans med Amulettens förbannelse kan du erbjuda fantasybokprat.

Webinar in the box utrustning för fjärrsändningar

Du kan låna till din bibliotek redskap för att öva eller genomföra en fjärrsändning, till exempel ett webbinarium. Webinar in the box helheten innehåller följande delar:

  • nätkamera med optisk zoom
  • stativ för kameran
  • två trådlösa mikrofoner
  • lätt högtalare
  • färgkodade anslutningar och kablar

Redskapen är packade i en väska med egna fack för allt

Instruktionsvideon hittas med hjälp av QR-kod som finns klistrad på väskan

Ta kontakt med Jan Nyström, jan.nystrom@porvoo.fi för att reservera väskan. Biblioteket som skickar väskan svarar för transportkostnaderna.