Hoppa till innehåll

Vem är vi

Adressen till vår webbplats är: https://www.uudenmaankirjastot.fi/sv

Kakor

Med kakor avses uppgifter som servern sänder till den webbläsare du använder. I praktiken är det fråga om en liten datamängd, såsom en kort text.

Kakor påverkar inte dataskyddet och de kan inte sprida virus eller skadeprogram.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklarna på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar osv.). Att öppna inbäddat innehåll som hämtats från andra webbplatser kan jämföras med att besökaren själv skulle besöka en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in en tredje parts spårningskakor och följa med hur du interagerar med det inbäddade innehållet, inklusive att följa med hur du använder webbplatsen om och då du är inloggad som användare.

Med vem delar vi dina uppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med någon.

Dataskyddsbeskrivningarna

För att sköta det regionala utvecklingsuppdraget registrerar Borgå stadsbibliotek personuppgifter då vi tar emot anmälningar till utbildningar och sköter informationsgången inom olika grupper och nätverk samt för nyhetsbrevet.