Hoppa till innehåll

AKE-Borgå stöder kunskapsdelning mellan biblioteksanställda i Nyland. Vi har ett nätverk för dem som jobbar med äldre och ett annat för dem som jobbar med barn och unga. Vi arrangerar också stödgruppsmentorskap. Även vad gäller andra möjligheter till kunskapsdelning mellan kollegor får man gärna vara i kontakt med AKE-Borgås team.

Nätverk

SEVERI

Jobbar du med seniorer på ditt bibliotek? Anslut dig då till nätverket SEVERI. Nätverkets syfte är att medlemmarna ska kunna dela information med varandra och få nya idéer genom att de lär känna sina kollegor. Nätverket leds av Elina och vi håller kontakt via Teams. Mejla Elina om du inte ännu är medlem i nätverket.

Nainen hymyilee kirjahyllyjen edessä.
Elina Karioja

Informatiker, Regionalt utvecklingsuppdrag

Barn- och ungdomsbiblioteksarbete i Nyland

För dem som jobbar med barn och unga har vi nätverket Barn- och ungdomsbiblioteksarbete i Nyland. Nätverket leds av Tiina och vi håller kontakt via Teams. Mejla Tiina om du inte ännu är medlem.

Nainen hymyilee kirjahyllyjen edessä.
Tiina Rajala

Informatiker, Regionalt utvecklingsuppdrag

Nätverket sammankommer varje år under nätverksdagen. Dessutom har vi olika distanskaffestunder. Under Lanujen kirjakahvit tipsar vi om barn- och ungdomsböcker. Under Lanujen ideakahvit delar vi med oss av erfarenheter och praxis.

Vi genomför gemensamma projekt och uppdaterar De nyländska bibliotekens läsutmaning. Ett exempel på de gemensamma projekten är PRAO-guiden för bibliotek som kom ut på finska i november 2021 och på svenska i februari 2022. Vi har också två rymningsspel som lånas ut till de nyländska biblioteken.

Gruppsmentorskap

AKE-Borgå och Helmet-bibliotekens regionala utbildningsgrupp SEDU ordnar under 2024 gruppmentorskap för bibliotekspersonal. Vi har tre stödgrupper som samlas under våren: För dem som jobbar med barn och unga, för dem som jobbar med seniorer och för dem som jobbar med kommunikation.

Gruppsmentorskapet betyder att en grupp jämbördiga, i detta fall biblioteksanställda, delar information och kunnande i en grupp. Mentorskapet har två parter, en erfaren mentor delar visdomspärlor till en oerfaren aktor. Gruppsmentorskapet har samma grundtanke, men med en större grupp. I gruppen delas kunskap och erfarenheter och även problematiska situationer och utmaningar. Kollegans stöd är jätteviktigt.

Syftet är inte bara att dela kunskap utan också att skapa något nytt. Stödgruppen är som bäst mer än summan av delarna. Syftet med gruppsmentorskapet är att utveckla gruppmedlemmarnas kunnande och att öka trivseln på arbetsplatsen.

År 2022 hade AKE-Borgå två stödgrupper i sitt område: en för dem som jobbar med barn och unga och en för dem som jobbar med seniorer. Grupperna samlades en gång i månaden via Teams. Under varje träff diskuterades teman man hade kommit överens om på förhand.