Hoppa till innehåll

Kompetensdiskussioner och workshoppar

Vi kommer gärna på besök till biblioteken i Nyland. Vill du att vi ordnar en kompetensdiskussion, håller en workshop om ett visst ämne eller bara annars kommer och hälsar på?

Kompetensdiskussioner på biblioteken

Kompetensdiskussionen är en workshop eller diskussion där vi inte värderar någons kunnande utan i stället strävar efter att få en helhetsbild av situationen på biblioteket: styrkor, svagheter och behov av kompetens.

Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet kan begränsas beroende på bibliotekets storlek och behov. Verkstäderna tar ca 3 timmar med paus. Diskussionen är fruktbarast om hela personalen kan delta samtidigt.

Målet för kompetensdiskussionen är bland annat att klargöra bibliotekets mål, identifiera dess kärnuppgifter, fundera över faktorer som påverkar verksamhetsmiljön och identifiera de resurser och det kunnande som krävs i olika arbetsuppgifter. Diskussionen hjälper en att koncentrera sig på de centrala sakerna på det egna biblioteket och att rikta blicken mot framtiden.

”On tärkeää pohtia, mikä työssä on olennaista ja mitä voisi karsia pois.”
”Opin työtovereistani uusia asioita.”
”Hyvin vedetty peruspaketti”
”Mukava ilmapiiri, kouluttajat ystävällisiä ja innostavia.”
”Sain paljon pikkutietoa, uusi ideoita ja vanhojen ideoiden verestystä. Lisäksi oli mielenkiintoista nähdä, mitä muut ajattelevat ja mitä muut pitävät tärkeänä.”
”Vi fick en bild av vilka delområden av bibliotekets verksamhet som behöver förstärkas och vad vi behöver mera kunnande om.”
”Intressant att se var andra tycker att det behövs mer resurser.”

Respons från deltagare

Workshoppar

Har ditt bibliotek behov av sådant kunnande som saknas på det egna biblioteket? Visste du att ditt bibliotek har möjlighet att beställa workshoppar från AKE om olika ämnen? Vi skaffar en ledare till workshoppen utgående från temat. Med hjälp av workshopparna kan vi hjälpa speciellt små bibliotek med deras konkreta problem och inlärningsbehov.

Temat kan vara till exempel service design, att dra nytta av sociala medier, att ordna och streama evenemang, att förnya bokprat, att utveckla fjärrlåneprocedurer eller att evaluera bibliotekets samlingar. En workshop kan ordnas via Teams eller på plats på ett bibliotek.

Framtidsmetoder

Du kan bjuda in oss till ditt bibliotek för att leda en diskussion om framtiden. Vi har färdigheter att hålla Sitras workshop Framtidsfrekvensen antingen på plats på biblioteket eller på distans. Dessutom kan vi utnyttja andra metoder som Sitra har utvecklat för att dryfta bibliotekets framtid, vi kan till exempel arbeta med megatrendkort eller bra kort (Hyvät kortit).

Du kan även låna olika kortlekar till ditt bibliotek.