Siirry sisältöön

Osaamiskeskustelut kirjastoissa

Kutsu meidät kirjastoosi vetämään osaamiskeskustelua.

Osaamiskeskustelussa ei arvioida yksittäisten työntekijöiden osaamista, vaan muodostetaan kokonaiskäsitys työpajan avulla kunkin kirjaston tilanteesta: vahvuuksista, heikkouksista ja osaamistarpeista.

Työpajamainen keskustelu kestää osallistujamäärästä riippuen noin 3 tuntia. Keskustelu toteutetaan paikan päällä kirjastossa ja osallistujamäärää voidaan rajata kirjaston koon tai erityistarpeiden mukaan. Hedelmällisintä keskustelu on, jos koko henkilökunta pääsee osallistumaan yhdellä kertaa.

Osaamiskeskustelun tavoitteena on mm. selkeyttää kirjaston tavoitteita, tunnistaa ydintehtäviä, pohtia toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa eri työtehtävissä tarvittavia resursseja ja taitoja. Keskustelu auttaa keskittymään oman kirjaston kannalta olennaisiin asioihin. Työpajassa on myös toimenpideosio, joka auttaa suuntaamaan katsetta tuleviin tekoihin.

”On tärkeää pohtia, mikä työssä on olennaista ja mitä voisi karsia pois.”
”Opin työtovereistani uusia asioita.”
”Hyvin vedetty peruspaketti”
”Mukava ilmapiiri, kouluttajat ystävällisiä ja innostavia.”
”Sain paljon pikkutietoa, uusi ideoita ja vanhojen ideoiden verestystä. Lisäksi oli mielenkiintoista nähdä, mitä muut ajattelevat ja mitä muut pitävät tärkeänä.”
”Vi fick en bild av vilka delområden av bibliotekets verksamhet som behöver förstärkas och vad vi behöver mera kunnande om.”
”Intressant att se var andra tycker att det behövs mer resurser.”

Osallistujien antamaa palautetta

Työpajat

Onko kirjastossasi oppimistarpeita, jotka eivät ratkea oman kirjaston väen kesken? Voit tilata AKElta työpajoja eri aiheista. Hankimme aihepiirin mukaan työpajalle ohjaajan. Työpajojen avulla tarjoamme apua erityisesti pienten kirjastojen konkreettisiin pulmiin ja oppimistarpeisiin.

Aiheina voivat olla esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen, tapahtumien järjestäminen ja striimaaminen, kirjavinkkauksen uudistaminen, kaukopalvelun työtapojen kehittäminen, palvelumuotoilun menetelmät tai kokoelmien arviointi. Työpaja voidaan järjestää etäyhteydellä tai paikan päällä kirjastossa.

Tulevaisuusmenetelmät

Voit kutsua meidät myös pitämään kirjastoosi tulevaisuuteen keskittyvää keskustelua. Meillä on valmiudet vetää Sitran tulevaisuustaajuus-työpajaa joko paikan päällä kirjastossa tai etäyhteydellä. Lisäksi voimme käyttää muitakin Sitran kehittämiä menetelmiä kirjaston tulevaisuuden pohtimiseen, esimerkiksi voimme järjestää tuokion megatrendikorttien tai hyvien korttien parissa.

Voit myös lainata AKElta erilaisia kortteja kirjastosi käyttöön.