Siirry sisältöön

AKEn toiminta

Porvoon kaupunginkirjasto on yksi yhdeksästä alueellista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Porvoon kehittämistehtävän eli AKE Porvoon toimialueena ovat Uudenmaan kunnat.

Mikä on alueellinen kehittämistehtävä?

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista astui voimaan 1.8.2018. Tällä asetuksella Porvoon kaupunginkirjastosta tuli yksi yhdeksästä alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista. Porvoon kehittämistehtävän toimialueena ovat Uudenmaan kunnat.

Muut AKE-kirjastot ovat Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Alueellisella kehittämistehtävällä tuetaan yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Kehittämistehtävää hoitavat kirjastot toimivat yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa.

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvataan aiempi keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä.

ÅKE – alueellinen ruotsinkielinen kehittämistyöryhmä

Alueellinen ruotsinkielinen kehittämistyöryhmä on kaksikielisten kirjastojen yhteistyöryhmä. Alueellista kehittämistehtävää hoitavia kaksikielisiä kirjastoja ovat Porvoon, Vaasan, Turun ja Helsingin kaupunginkirjastot. Työryhmää koordinoi Aluehallintovirasto.

Kehittämistyöryhmä pyrkii kehittämään ruotsinkielisen henkilöstön asiantuntijuutta ja kirjastojen ruotsinkielistä toimintaa niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Ryhmän yhteistoiminnan piiriin kuuluu täydennyskoulutus, kokemustenvaihto, tiedon ja aineiston välitys ja kielituki.

Kuva alueellisen kehittämistehtävän visiosta osaan, uskallan, ymmärrän, haluan, jaksan.
Kuva: Susa Lesonen