Hoppa till innehåll
Informationstillfället om personalutbyte 15.2.2023

Skulle du vilja bekanta dig med verksamheten på ett annat bibliotek under en veckas tid? Känner du till ett bibliotek med specialkunnande du skulle vilja ta del av? Vill du ta ett språkbad? Nu finns det igen möjlighet att åka på personalutbyte.

Vart kan du åka på utbyte?

Mottagande bibliotek i Nyland år 2024

Grankulla

Decentraliserad förskoleverksamhet och barnomsorg, gränsöverskridande förvaltning

Raseborg/Ekenäs

Varför åka på utbyte?

 • Får en möjlighet till ömsesidig inlärning
 • Kan upptäcka goda metoder och nya idéer och förmedla dem vidare
 • Kan lära sig nya specialfärdigheter och dela med sig av sina egna
 • Får träna det andra inhemska språket på ett tvåspråkigt bibliotek

Så här går det till

 • Diskutera utbytesönskemål med din chef
 • Ta kontakt med Elina och motivera varför du har valt ett visst bibliotek
 • Ta kontakt med det bibliotek du är intresserad av
 • Utbytesperiodens längd: från en dag till en vecka
 • Utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt (inom Nyland)
 • AKE-Borgå betalar rese- och eventuella inkvarteringskostnader
 • Lön, försäkringar osv. påverkas inte
 • Den egna arbetsgivaren betalar eventuella dagpenningar
 • Huvudprincipen är att man följer sin egen arbetstid

Före utbytet

 • Tidpunkten fastställs
 • Man utser en chef för utbytet och en arbetsplatshandledare som tar hand om den som kommer och om utbytet som helhet
 • Tänk på vad du har för förväntningar och intressen; vad vill du få ut av utbytet och vad önskar du göra under utbytet
 • Preliminärt program för utbytestiden
 • Bra planerat är hälften vunnet!

Nodvändiga blanketter

Efter utbytet

 • Feedback på utbytet till utbytesbiblioteket och AKE Borgå: vad var bra med utbytet och vad kunde förbättras, vad fick du ut av det hela?
 • Intervju/blogg på AKE Borgås webbsida
 • Dela med dig av erfarenheterna i den egna arbetsgemenskapen