Hoppa till innehåll
regionalt utvecklingsuppdrag -

Vi delar med oss – Höjdpunkter från verksamhetsplanen 2024

AKE Borgås utvecklingstema för 2024 är Vi delar med oss. Vi kommer att fästa ännu mer uppmärksamhet vid att dela med oss av god praxis, kunskap och expertis. Syftet är inte bara att dela god praxis, utan att generera ny kunskap genom möten mellan bibliotekspersonal.

Bilden av bibliotekarieyrket håller på att förändras, eftersom personer som arbetar på bibliotek inte bara har en traditionell biblioteksbakgrund, utan även kan vara utbildade inom många andra områden. De olika utmaningar som bibliotek av olika storlek i regionen har, ger möjlighet till gemensamt lärande. Nationella och internationella nätverk och samarbeten är viktiga komplement till samarbetet inom regionen och bidrar med nya idéer och perspektiv.

I praktiken delar vi med oss genom att:

  • stärka nätverken
  • tillhandahålla ett brett utbud av möjligheter till utbyten och besök
  • dela med oss av god praxis genom utbildning, distanskaffepauser och information
  • söka efter nya metoder och exempel utanför bibliotekssektorn
  • besöka bibliotek och ordna kompetensdiskussioner och workshops
  • främja ett brett utbud av möjligheter till självständigt lärande

Att vi delar med oss syns i vår verksamhet till exempel på följande sätt:

  • Delaktighet: Vi delar med oss av olika sätt att främja delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi tillhandahåller utbildning om metoder för deltagande med låg tröskel. Vi främjar digital inkludering genom att utveckla bibliotekspersonalens digitala kompetens och vägledningskompetens.
  • Mångfald och interaktion: Vi tillhandahåller utbildning i bemötande och framträdande, språkutbildning (engelska, svenska, teckenspråk), tillgänglighetsutbildning, innehållsutbildning och verktyg för effektivare informationssökning och identifiering av tillförlitliga informationskällor.
  • Resurssmart bibliotek: Bibliotekstjänsterna kommer att bli effektivare genom utbyte av god praxis och utbildning i användning av arbetsbesparande metoder som artificiell intelligens. Exempel på bibliotekssamarbete med andra aktörer kommer att samlas in och spridas. God praxis för miljömässig hållbarhet sprids.

Utvecklingen av svenskspråkiga bibliotekstjänster är ett särskilt fokusområde i Borgås regionala utvecklingsuppdrag. Utbildning i svenska ordnas i samarbete med ÅKE-arbetsgruppen och internt. Utbildningar och workshoppar ordnas också på biblioteken.

Så låt oss dela med oss av det goda nästa år! Du kan tipsa AKE-teamet om en talang, god praxis eller något ni lyckats bra med på ditt bibliotek.