Siirry sisältöön
alueellinen kehittämistehtävä -

Hyvä jakoon – Poimintoja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta

AKE Porvoon vuoden 2024 kehittämisteema on Hyvä jakoon. Aiomme entistäkin enemmän kiinnittää huomiota hyvien käytäntöjen, tiedon ja osaamisen jakamiseen. Jakamisen tavoitteena ei ole ainoastaan hyvien käytäntöjen jakaminen, vaan uuden tiedon syntyminen kirjastoammattilaisten kohtaamisissa.

Kirjastoammatillisuuden kuva on murroksessa, kun perinteisen kirjastotaustan lisäksi kirjastoissa työskentelevillä on myös monien muiden alojen koulutustaustoja. Erilaiset haasteet alueen eri kokoisissa kirjastoissa tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen oppimiseen. Valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö on tärkeä lisä alueen sisäiselle yhteistyölle ja se tuo uusia ideoita ja näkökulmia.

Käytännössä hyvää laitetaan jakoon:

  • vahvistamalla verkostojen toimintaa
  • tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia työntekijävaihtoihin ja vierailuihin
  • jakamalla hyviä käytäntöjä koulutuksissa, etäkahveilla ja tiedotuksessa
  • etsimällä uusia toimintatapoja ja esimerkkejä myös kirjastoalan ulkopuolelta
  • jalkautumalla kirjastoihin osaamiskeskusteluin ja työpajoin
  • edistämällä monipuolisia itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia

Toiminnan sisällöissä Hyvä jakoon näkyy esimerkiksi seuraavasti:

Osallisuus: Jaetaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisen tapoja. Järjestetään koulutusta matalan kynnyksen osallistamisen menetelmistä. Digiosallisuutta edistetään kehittämällä kirjastohenkilökunnan digi- ja ohjaamistaitoja.

Moninaisuus ja vuorovaikutus: Tarjotaan kohtaamis- ja esiintymistaitojen koulutusta, kielikoulutusta (englanti, ruotsi, viittomakieli), esteettömyyskoulutusta ja sisältökoulutusta ja tarjotaan työvälineitä tehokkaampaan tiedonhakuun ja luotettavien tiedonlähteiden tunnistamiseen.

Resurssiviisaus: Kirjastopalveluiden tehokkuutta edistetään hyviä käytäntöjä jakamalla ja kouluttamalla työtä säästävien menetelmien, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä. Kirjaston yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa kerätään ja jaetaan esimerkkejä. Ekologisen kestävyyden hyviä käytäntöjä jaetaan.

Ruotsinkielisten kirjastopalveluiden kehittäminen on Porvoon alueellisen kehittämistehtävän erityinen painopiste. Ruotsinkielisiä koulutuksia järjestetään yhdessä ÅKE-yhteistyöryhmän kanssa ja omina koulutuksina. Koulutuksia ja työpajoja viedään myös kirjastoihin.

Laitetaan siis hyvä jakoon ensi vuonna! Voit vinkata AKE-tiimiä kirjastosi osaajasta, hyvästä käytännöstä tai onnistumisesta.