Hoppa till innehåll
demokrati -

Projekten i fokus! Tomi Lassi och Vad bubblar i Borgå?

Mies ja maisema.

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken.

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag är Tomi Lassi, jag jobbar som projektkoordinator på Borgå stadsbibliotek. Min arbetsbeskrivning går ut på att ge det här projektet en exaktare utformning och att förverkliga det.

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

Projektet går under namnet ”Porvoossa puhuttaa – Vad bubblar i Borgå?”. Dess huvudsakliga uttrycksform är diskussionstillfällen, till vilka vi plockar ämnen från lokala grupper på sociala medier i Borgå. Det är fråga om ämnen som bubblar, kanske till och med sjuder bland invånarna. Detta bubbel har vi för avsikt att styra in i en uppbygglig, trygg och modererad diskussionsform på biblioteket. Samtidigt vill vi se om den här diskussionen kan ha en inverkan på den inbördes tilliten mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna. Vi försöker tillämpa Dialogpaus-metoden på dessa diskussioner.

Vilken är din främsta känsla i det här skedet? Är det något som överraskat dig?

Den främsta känslan efter de diskussioner vi redan haft är att det här är ett bra projekt. Det har funnits ett behov för dessa möjligheter till växelverkan. I luften ligger helt uppenbart en brist på förtroende för beslutsfattningsprocesserna, men fortfarande finns förmågan att lyssna på den andra parten och föra en konstruktiv diskussion. Om det är någonting som överraskat mig, så är det att Dialopaus-metodens anda rått under bägge tillfällena. Som moderator har jag i ytterst liten grad behövt gripa in och tygla folks käbbel, det har varit en verklig dialog och inte någon tävling om att överrösta varandra.

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek?

I vilken som helst annan kommun skulle det löna sig att försöka få invånarna att delta, så att man lyssnar på dem där det faller sig naturligt för dem att öppna sig och diskutera: i sociala medier, på bokbusshållplatsen osv.

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet?

Jag vet inte hur hemlig den här talangen kan vara men jag kommer väl överens med väldigt olika slags människor. Även med sådana som har starka åsikter. Till och med med sådana vars åsikt är en annan än min egen!

Blev du intresserad? Ta gärna kontakt med Tomi på adressen tomi.lassi@porvoo.fi. Läs mera om projektet i Borgå stads hemsida: