Hoppa till innehåll
biblioteksanställda -

Projekten i fokus! Sanni Saarinen och Mari Anttonen samt Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket 

Kaksi henkilöä kirjahyllyjen ja julisteiden keskellä.

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken. Den här gången lär vi känna Sanni Saarinen från Borgå stadsbibliotek och bibliotekskonstnären Mari Anttonen. 

Vem är du, var arbetar du och vad är din arbetsbeskrivning? 

Jag heter Sanni Saarinen och jag arbetar som bibliotekarie med ansvar för evenemang på Borgå stadsbibliotek. Jag planerar och genomför evenemang och sköter kommunikationen kring dem. Jag är filosofiemagister och har dessutom så gott som slutfört magisterprogrammet inom konst med fotografi som huvudämne. Jag hoppade in i biblioteksjobbet från att ha arbetat med konst, kultur och journalistik.  Från hösten 2022 till slutet av 2023 arbetade jag också som projektsamordnare för projektet ”Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket”. 

Vad heter ert projekt och vad går det ut på? 

Projektet Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket skapar nya möjligheter för kor i Borgåborna att delta i konst och kultur genom att använda bibliotekets lokaler. Möjligheten att delta i konst och kultur stärker välbefinnandet, upplevelsen av delaktighet och ger glädje och energi i vardagen. Biblioteken är utrymmen med låg tröskel dit det är lätt för människor att komma. Vi når människor som annars kanske inte skulle hitta till konsten. 

Projektet anställde två bibliotekskonstnärer och organiserade verkstäder i olika konstarter, till exempel deltagande teater för barn och en serieverkstad för ungdomar. Bibliotekskonstnärerna fick fria händer: nyckelordet var dock deltagande genom konst. Det faktum att vi fick mer än 60 utmärkta ansökningar till projektet vittnar om dess intresse. 

Mediekonstnären Fanni Maliniemi valdes till bibliotekskonstnär för hösten 2022. Hon skapade en fantastisk 3D-animation Den magiska trädgården i huvudbibliotekets entréhall. Våra kunder uppmanades att lämna teckningar och texter på biblioteket, som Fanni sedan animerade som en del av verket. På så sätt växte och förändrades trädgården under hela hösten. Fanni höll också animationsverkstäder för familjer, förskolegrupper och högstadieelever. Feedbacken var överväldigande entusiastisk: också det här kan biblioteket erbjuda! 

Vi valde Mari Anttonen, ordkonst- och litteraturterapiledare, till vårens bibliotekskonstnär 2023. Hon har hållit ett stort antal mångsidiga och inspirerande ordkonstevenemang och verkstäder bokstavligen för alla ända från spädbarn till åldringar. Det viktigaste har varit att samlas kring orden – leka och jollra, recitera och till och med dansa, skriva och läsa. Som en del av projektet har vi också organiserat ett pilotförsök med en ordkonstklubb för barn på finska i Borgå.  

Ett av målen med projektet var att anställa lokala personer som arbetar med konst och kultur. Samarbetet med dem kan fortsätta även efter att projektet avslutats. För konstnärerna har de fyra månaderna också inneburit en möjlighet att arbeta på längre sikt och att utforma aktiviteter specifikt för biblioteket. Som en del av projektet har vi också lockat nya kunder till biblioteket och stärkt bilden av biblioteket som en mångsidig mötesplats. 

Vad gör en bibliotekskonstnär? 

Mari svarar: Som ordkonst- och litteraturterapiledare samt lärare i dramakonst och röstbehandling ledde jag ordkonstverkstäder för barn, grupper i terapeutiskt skrivande för vuxna och för personalen bland annat verkstäder i terapeutisk läsning, röstbehandling och -vård samt skrivande. Jag organiserade också öppna evenemang för biblioteksbesökarna, med fokus på litteratur och interaktion. På Kalevaladagen höll jag till exempel en öppen verkstad i huvudbiblioteket där man kunde lyssna till och prova på upplästa texter, och på Kvinnodagen fick man möjlighet att höra texter av kvinnliga författare upplästa och reciterade och diskutera dessa och berättelser som var meningsfulla för en själv. Under våren besökte jag också skolor för att berätta sagor och prata med elever om deras favoritberättelser. För min del kan jag sammanfatta med att säga att en bibliotekskonstnär ger liv åt olika former av litteratur, som kan upplevas genom konst. 

Blev du förvånad när biblioteket lediganslog en sådan tjänst? 

Ja, det blev jag! Jag hade inte ens drömt om något sådant. Det här var en riktig dröm som gick i uppfyllelse. Det är verkligen fantastiskt och unikt att som konstnär, instruktör och pedagog få arbeta på ett bibliotek. Nu när jag har upplevt och sett vad en bibliotekskonstnär kan åstadkomma är jag förvånad över att vi inte har en bibliotekskonstnär på varje bibliotek, eller ens en regional sådan! Jag tror att det finns en efterfrågan på det. 

Vad har varit det mest fantastiska, rörande eller upplyftande med projektet? 

Hela projektet har varit helt fantastiskt på sitt eget sätt! Mötena och samarbetet med de olika aktörerna har varit fantastiskt givande och varierande. Vilken professionalism och kompetens vi har på våra bibliotek! Det har varit många rörande ögonblick, nästan alltid kopplade till att vara i kontakt, vara närvarande och dela, när en saga har talat till en liten lyssnare, när en dikt har fått någon att stanna upp för att reflektera över ett förlorat minne, när vi har skrattat så vi gråtit och befunnit oss i gemenskapens kärna Jag är verkligen tacksam över att ha fått vara en del av detta projekt.