Hoppa till innehåll
biblioteksanställda -

Projekten i fokus! Minna Hakala och Aktivering av läskunnighet för vuxna 

Henkilö taittelemassa pahvisia kirjastoautoja.

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken. Den här gången lär vi känna Minna Hakala från Lojo stadsbibliotek. 

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du? 

Jag heter Minna Hakala. Jag arbetar som projektarbetare på Lojo stadsbibliotek det här året (2023). Jag kom från ”utanför boxen”, med bland annat ett yrke inom socialbranschen i bakfickan. Jag känner att ett av målen med mitt arbete är att involvera kunderna och jag tycker att jag har lyckats med det. 

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

Projektet heter Aktivering av läskunnighet för vuxna och därför har jag försökt gå ut och hitta befintliga vuxengrupper. Jag har besökt grupperna för att berätta om biblioteket och för att aktivera dem i dialog, till exempel genom att använda minnesväskor och genom att få dem att skapa egna texter med hjälp av olika metoder. 

Under läsveckan anordnar jag evenemanget Sivujen salat (Sidornas hemligheter), som kommer att fokusera både på vikten av att läsa för barn som på vuxnas läs-och skrivsvårigheter och läsverktyg. 

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek? 

Före sommaren gjorde jag en podcast i åtta delar, Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa lukemista (Det är aldrig för sent att börja läsa), som enkelt kan kopieras på andra ställen. Människors berättelser är alltid intressanta och därför ville jag lyfta fram våra bibliotekskunder, som alla har en egen berättelse om läsning. Om du är intresserad av människor, vågar träffa dem och lyssna på dem, ligger du redan bra till. 

Vad ska biblioteket göra annorlunda för att nå ut till ännu fler människor? 

Jag har funderat mycket på det här i år. Vi säger att vi har en låg tröskel, men har vi det? 

Om folk inte kommer till biblioteket, låt då oss gå dit där folk finns. Att nå ut till människor och marknadsföra biblioteksevenemang till fler än bara befintliga kunder är viktiga saker som vi bör tänka på och göra alltmer aktivt. Jag hoppas också att vi har modet att göra saker annorlunda än förr. Att göra något på ett nytt sätt betyder inte att det på något sätt är ett hot mot bibliotekets värderingar – kvalitet och pålitlighet. 

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet? 

Min hemliga superförmåga, som har visat sig vara mycket användbar i det här projektet, är interaktion och historieberättande. Jag arbetade med radio på Yle i 15 år, och efter det studerade jag till socialarbetare. Det här paketet har gett mig färdigheter att möta olika slags människor och skapa en atmosfär där det var lätt för dem att berätta sina historier för mig. Jag tror att detta har varit en nyckelfaktor i skapandet av den åtta delar långa podcasten.