Hoppa till innehåll
vardagshjältar -

Vardagshjältar i Nyland: Sonja Peschkow

Kuvassa on nainen takanaan keltainen tausta.

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag på det egna biblioteket. Den här gången får vi träffa Sonja Peschkow, bibliotekspedagog på Esbo stadsbibliotek.

Vem är du och vad gör du?

Jag heter Sonja Peschkow, jag jobbar som bibliotekspedagog på Esbo stadsbibliotek och är JUKOs huvudförtroendeman och ställföreträdande huvudförtroendeman i Esbo stad.

Hur kom det sig att du hamnade i biblioteksbranschen?

Jag var under min studietid (huvudämne ekologi och evolutionsbiologi) på Helsingfors universitet väldigt aktiv i många riktningar vilket ledde till att mina studier förlängdes och studiestödsmånaderna tog slut och jag var tvungen att söka jobb. Min vän Heidi Malmström (som har jobbat på biblioteket i Esbo i 40 års tid) uppmanade mig att söka timjobb på biblioteket. Jag fick jobb och tre månader senare ett heltidsvikariat. När Helsingfors universitets dåvarande centrum för fortbildning ordnade en fortbildningskurs för okvalificerad bibliotekspersonal, sökte jag till kursen på initiativ av min dåvarande handledare. Villkoret var lägre högskoleexamen. En kandidatuppsats fattades, så den fick jag till stånd i all hast under en jul. Jag kom in på fortbildningen och blev behörig. Efteråt tog jag också en magisterexamen i biologi.

För närvarande arbetar du större delen av din arbetstid som förtroendeman. När ska man kontakta en förtroendeman?

Du bör alltid kontakta din förtroendeman om du har frågor om arbetsvillkor eller lön. Det samma gäller om du är osäker på om det handlar om arbetsvillkor eller arbetarskydd. Förtroendemannen hänvisar dig till rätt person. Förtroendemannen kan också kontaktas om du vill ha en allmän ändring av kollektivavtalet. Någon kan t.ex. tycka att det är orättvist att en person får ledigt på sin 50-årsdag medan en annan inte får det eftersom födelsedagen infaller på en helg. Förtroendemännen vidarebefordrar informationen till kollektivavtalsförhandlarna. Så när du funderar på om du borde ta kontakt är det alltid värt det. Ingen fråga är så obetydlig att den inte kan diskuteras tillsammans.

Hur ser du på biblioteksarbetets framtid?

Jag ser ljust på bibliotekets framtid i den meningen att jag inte är orolig för att bli utan arbete. Det finns tyvärr fortfarande ett stort behov av att stödja läskunnigheten, vilket ju är bibliotekets primära uppgift, och det behovet har till och med ökat under de senaste åren. Läskunnigheten håller på att urholkas (för övrigt kan jag se detta även som förtroendevald, eftersom de flesta missförstånd beror på bristande läsförståelse). Delvis på grund av dålig läsförståelse och mis-/desinformation som cirkulerar på sociala medier är det ännu viktigare att slå vakt om källkritik. Biblioteket kommer även i fortsättningen att ha mycket att erbjuda inom dessa områden. Biblioteksarbetet med barn och ungdomar blir också allt viktigare, liksom att hålla biblioteken öppna för alla och för alla åldersgrupper. Utmaningen är att fortsätta förstå vikten av att utbilda bibliotekspersonal, särskilt i biblioteksarbete. Jag hoppas att bibliotekspersonalen fortsätter att uppskatta det viktiga arbete som Kirjastoseura och fackförbunden gör för att främja professionalism. Denna uppskattning kan visas genom medlemskap, eftersom medlemsantalet ger förhandlingsstyrka

Berätta om en rolig händelse från din bibliotekskarriär.

Det finns givetvis gott om händelser, många av dem mycket rörande, men inga direkt roliga. Sedan kom jag ihåg en episod som närmast kan beskrivas som egendomlig, men jag var road då det begav sig. Jag arbetade på Gröndals bibliotek, som också är ett meröppet bibliotek. Efter en helg kallades jag in för att beundra ett konstigt material som var lindat runt en list på en fönsterbräda. Jag slog fast att det med största sannolikhet rörde sig om skinnet från en boaorm. Övervakningskamerorna visade hur skinnet hade hamnat där. En spjuveraktigt leende ung man kom till biblioteket en lördagseftermiddag. Han kilade iväg till fönsterbrädan i fråga och placerade omsorgsfullt skinnet på nämnda plats. Jag tog bort det prydligt placerade skinnet eftersom ormar kan ha salmonella, knappast i det här fallet, men ändå.

Vem skulle du vilja utmana att bli nästa Vardagshjälte och vad skulle du vilja fråga hen?

Jag skulle vilja lyfta fram ungdomsbiblioteksarbetets hjältar. Gani Neziri är kosovoalban, en lärare i historia som flydde från folkmordet med sin familj. Han har arbetat på ungdomsavdelningen i Sello i 20 års tid. Hans positiva visdom fängslar både unga och gamla. Han har förändrat många ungdomars liv till det bättre. En del kallar honom en legend. Jag skulle vilja fråga honom varifrån han får sin energi att arbeta med ungdomar, även i tuffa situationer? Hur ser han på framtiden för unga i Finland? Vad gör och kan biblioteket göra för unga nu och i framtiden?