Hoppa till innehåll
biblioteken -

Vardagshjältar i Nyland: Liisa Uimonen

Henkilö istuu ulkona.

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag på det egna biblioteket. Den här gången får vi träffa Liisa Uimonen från Östra centrums bibliotek i Helsingfors. 

Vem är du och vad gör du? 

Jag heter Liisa Uimonen och är för närvarande bibliotekarie på Östra centrums bibliotek. Jag är ledare för innehållsteamet i Helsingfors östra serviceområde och i min arbetsbeskrivning ingår att främja vuxnas läsning och multilitteracitet genom evenemang och tips i olika kanaler. Mitt specialområde är Helsingfors biblioteks ekohyllor, en samling litteratur om miljö och klimat som jag ursprungligen sammanställde från Helsingfors gemensamma bestånd och som jag nu vidareutvecklar tillsammans med kollegor. Jag är också en av samordnarna för kampanjen Från bibliotek till aktivist, som startade i våras, där vi uppmuntrar människor att vidta miljöåtgärder tillsammans med organisationer genom ett tiopunkts aktivistdiplom. 

Hur kom det sig att du började arbeta på ett bibliotek? 

Jag tog en filosofie magisterexamen i miljöstudier och efter mina studier arbetade jag främst inom miljö- och utvecklingsorganisationer som förtroendevald och aktivist. Min inkomst bestod av grunddagpenning och tillfälliga jobb som evenemangskoordinator. Jag tröttnade på ovissheten och vände mig till Helpdesk för personer under 30 år. Där fick jag höra om möjligheten att arbeta med lönesubvention på bibliotek. Efter att ha börjat som biblioteksfunktionär på Mosabacka bibliotek våren 2017 insåg jag snabbt att det var det här är min grej. Jag studerade vidare inom biblioteksområdet vid sidan av mina praktikplatser och fick fast anställning i början av 2021. Jag vill rikta ett stort tack till Tarja Vuorinne, bibliotekschef för Mosabacka, Skomakarböle och Bocksbacka för det förtroende jag har fått. 

Vad är det bästa med att arbeta på ett bibliotek? 

Det bästa är den starka upplevelsen av att göra ett meningsfullt arbete. Biblioteket är en av de få platser som är icke-kommersiella och där alla är jämlika. Bibliotekets uppdrag är också starkt kopplat till främjandet av demokrati, yttrandefrihet och flerspråkighet, vilket innebär att arbetet har en påverkan på samhället. Dessutom är biblioteket är en plats där människor kan mötas, lära sig nya saker och helt enkelt trivas i bibliotekets lokaler och njuta av litteratur och annat innehåll. Vilket av detta skulle inte glädja en gammal aktivist? 

Mer konkret tycker jag särskilt mycket om när arbetet att öppna upp innehåll och uppmuntra människor att läsa kombineras med att stödja aktivt medborgarskap. Exempel på detta är ekohyllor, klimatläsecirklar, författarturnéer om sociala frågor och kampanjevenemangen i Från bibliotek till aktivist. Det är fantastiskt att ha fått experimentera fram och utveckla den här typen av saker på biblioteket.

Hur är det med den mest utmanande delen? 

Möjligheterna är oändliga men arbetstiden är begränsad. Det egna läsandet är också viktigt för att lyckas på jobbet, men det finns inte mycket tid för det. 

Berätta om en rolig händelse från din bibliotekskarriär. 

När jag gick i skolan tillbringade jag otaliga eftermiddagar med vänner i Östra centrums bibliotek, och i gymnasiet studerade jag för min studentexamen här. Som barn tänkte jag ibland att jag skulle bli bibliotekarie när jag blev stor. Efter några vändor och vridningar blev jag det till slut – och återfann mig själv på Östra centrums bibliotek. 

Vem skulle du vilja utmana att bli nästa Vardagshjälte och vad skulle du vilja fråga hen? 

Jag skulle vilja kasta bollen till Sonja Peschkow, bibliotekspedagog på Esbo stadsbibliotek, som också arbetar för att försvara biblioteksanställdas rättigheter. Jag skulle fråga henne hur hon ser på framtiden för biblioteksarbete.