Hoppa till innehåll
biblioteksanställda -

Projekten i fokus! Ninni Flinck och ”Från skivutlåning till sångcirklar” 

Pianon koskettimia ja nuotti.

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken. Den här gången lär vi känna Ninni Flinck från Kervo stadsbibliotek. 

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag heter Ninni Flinck och jobbar som ansvarig biblioteksfunktionär på Kervo stadsbibliotek. Min arbetsbeskrivning är mycket varierande. Den omfattar grundläggande uppgifter som samlingsarbete (t.ex. anskaffning och gallring av musikmaterial), kundservice och utställningar. Jag ansvarar för bibliotekets uppsökande verksamhet, dit hör bland annat volontärarbete och hemservice, samt för institutionsbesök. Jag besöker också Keuda för att prata med studerande inom området och representerar Kirkes-biblioteken i seniorbibliotekens Severi-grupp i Nyland. Jag leder bibliotekets open mic-evenemang, Runomikki. I evenemangsteamet är jag med och utvecklar musik- och litteraturevenemang. Jag guidar också invandrargrupper i bibliotekets hemligheter. Vid sidan av mitt arbete leder jag Kirkes-bibliotekens gemensamma musikbiblioteksprojekt, som pågår till slutet av 2023. 

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på? 

Projektets namn är ”Från skivutlåning till sångcirkel”. Genom detta projekt vill vi skapa ett närmare samarbete och kamratstöd i Kirkes-biblioteken, samt öka målinriktningen när man utvecklar musikbibliotekstjänster. Vi har velat utveckla musikbiblioteksarbetet för att bättre möta dagens behov. I början av projektet frågade vi våra kunder vilken typ av musikaktiviteter/tjänster de skulle vilja se på biblioteket. Förutom konserter och allsång fanns bland annat verkstäder och musikföreläsningar bland svaren. Idén om en ambulerande musikpedagog på Kirkes-biblioteken och Bekanta dig med musik-verkstäder för vuxna föddes. Musiklärare Maiju Kopra har lett totalt 16 verkstäder under våren 2023 och lika många under hösten. Innehållet i verkstäderna har vi gemensamt skräddarsytt efter kundernas behov. Teman har varit musikaliska föreläsningar samt teoribaserade spel- och sångverkstäder. I slutet av projektet producerade vi ett gemensamt orienteringsdokument för Kirkes-biblioteken och en gemensam broschyr om musikbibliotekstjänster. 

Har projektet klargjort hur musikbibliotekets framtid kan se ut eller vilka tjänster det kan erbjuda?

Redan före projektet hade alla Kirkes-bibliotek ett bra samarbete med lokala musikskolor (t.ex. gemensamma sångkvällar och musiklekskolor) och har organiserat konserter eller tillhandahållit lokaler för dem. Kundundersökningen visar att båda dessa aktiviteter bör fortsätta. Musik har en obestridlig inverkan på välbefinnandet och musikbibliotekstjänsterna är avsedda att stödja en god musikrelation för alla medborgare. Detta kan i fortsättningen omfatta aktivt lyssnande på musik tillsammans, instrumental- eller vokalgrupper med låg tröskel och inlärning av musikteori. Jag ser att huvudfokus för framtida musikbiblioteksarbete kommer att ligga på gemenskap och självbestämmande, vilket skulle skapa en känsla av inkludering. 

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek? 

Andra bibliotek har varit mycket intresserade av vårt projekt och jag hörde förra veckan att biblioteket i Hyvinge hade bett vår ambulerande musiklärare, Maiju Kopra, att hålla några verkstäder för dem också. Så konceptet har visat sig vara lätt att kopiera. 

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet? 

Entusiasm. Projektarbetarna och mina underbara resurser Riitta från Mäntsälä, Miia från Träskända och Rebecca från Tusby kanske inte ser den som särskilt hemlig…