Hoppa till innehåll
projekt -

I Nyland beviljades 10 projekt statsunderstöd

Sohvia, kirjahyllyjä ja pehmoleluja.

Regionförvaltningsverken har beviljat 1,9 miljoner euro i understöd till 96 projekt för lokal och regional utveckling av biblioteken. Med den beviljade finansieringen skapas nya koncept för att ge bibliotekstjänsterna bättre genomslag och för att främja hållbar utveckling.

I Nyland fick tio kommuner statsunderstöd:

  • Esbo stadsbibliotek: Hela Helmet läser
  • Helsingfors stadsbibliotek: Helsingin kaupunginkirjaston ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyön kehittämishanke
  • Grankulla stadsbibliotek: Treenaa lukulihaksia! Träna läsmusklerna!
  • Kervo stadsbibliotek: Kohtaamisia ja suosituksia – jalkautuvan asiakaspalvelun kehittämishanke
  • Kyrkslätts bibliotek: Mitä tehtäis yhdessä? – Nuoria osallistavaa tapahtumatuotantoa ja lukemisen edistämistä
  • Lojo stadsbibliotek: Lukutaidon eväitä elämän reppuun
  • Borgnäs kommunbibliotek: Digiseniori diggaa digikuilun ylitse
  • Borgå stadsbibliotek: Lukukuntoa kohentamaan – Vi höjer läskonditionen
  • Vanda stadsbibliotek: Mediakasvatuksen portaat Vantaan kaupunginkirjastolle
  • Vichtis kommunbibliotek: Uusia ulottuvuuksia mediakasvatuksessa

Teman som framträder i Nylands projekt är bl.a. att främja vuxnas läskunnighet, genomföra läskunnighetsarbete utanför biblioteket, samarbeta med olika aktörer så som andra stadiets utbildning, utveckla kundservice samt mediefostran. Läs projektbeskrivningarna i regionförvaltningsverkets bidragsvisualisering för Södra Finland.

Läs mera om hela Finlands projekt och statsunderstöd i regionförvaltningsverkets pressmeddelande.