Siirry sisältöön
ennakointi -

Trendikortit kuvaavat kirjastoalaan kohdistuvia muutoksia

Erivärisiä noppia.

AKE Porvoo ja Lahden AKE järjestivät loppuvuodesta 2023 kaksiosaisen Pysy mukana muutoksessa ‑koulutuksen, jossa kokeiltiin käytännössä tulevaisuuden ennakointia, toimintaympäristön monitorointia ja tulevaisuustiedon analysointia. Koulutuksessa kerättiin ensin tulevaisuuteen liittyviä muutossignaaleja, luokiteltiin niitä samankaltaisuuksien mukaan ja löydettiin muutosajureita, jotka kuvaavat erilaisia muutoksia, joita on parhaillaan käynnissä.

Ennakoinnin prosessin kuvaus: Kerää signaaleita, kokoa muutosajureita ja työstä eteenpäin trendikorteiksi ja skenaarioiksi.

Kuva 1: Ennakoinnin prosessi

Mikä ihmeen trendikortti?

Koulutuksessa tehtyä ennakointia jatkettiin tekemällä havaituista muutoksista trendikortteja. Trendi kuvaa kehityssuuntaa tai muutoksen kaavaa (lähde: Topi – tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaali). Trendikortit puolestaan ovat lyhyitä kuvauksia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, joita on kuvailtu korttiin havaitun muutoksen näkökulmasta. Trendikortit kuvaavat, miten havaitut muutokset voisivat käytännössä ilmetä ja minkälainen vaikutus niillä voisi olla ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Ne herättävät pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kulkuja ja niiden tarkoituksena on parhaimmillaan aktivoida ihmisiä toimintaan. (lähde: Laurean trendikirjasto)

Trendikortteja voi käyttää ideoinnin apuna erilaisin tavoin. Lisätyökaluna voi käyttää esimerkiksi ennakoinnin eläintarhaa, tulevaisuuspyörää tai muuta tulevaisuusajattelun menetelmää. Trendikorttien pohjalta voi lähteä muodostamaan myös erilaisia tulevaisuusskenaarioita.

Trendikortit esittelyssä

Seuraavaksi esittelemme koulutuksessa kerättyjen signaalien pohjalta laaditut trendikortit, jotka kuvastavat kirjastoalaan kohdistuvia muutoksia. Signaalien keruu ja trendipoiminnat tehtiin Minna Koskelon opastamana harjoituksena, johon osallistui kolmisenkymmentä kirjastolaista. Aineiston pohjalta työstettiin trendikortit pienemmällä kahdeksan hengen porukalla. Tiina Rajala visualisoi kortit lopulliseen muotoonsa.

Trendikortti jossa on teksti hyvinvointia edistävä kirjasto.

Trendikortti 1: Hyvinvointia edistävä kirjasto

Trendikortti jossa on teksti Mielenrauhan kirjasto.

Trendikortti 2: Mielenrauhan kirjasto

Trendikortti jossa on teksti Asiakkaiden kirjasto.

Trendikortti 3: Asiakkaiden kirjasto

Trendikortti jossa on teksti Helppo kirjasto.

Trendikortti 4: Helppo kirjasto

Trendikortti jossa on teksti Rajoitettu kirjasto.

Trendikortti 5: Rajoitettu kirjasto

Trendikortti jossa on teksti Suvaitsematon kirjastoasiakas.

Trendikortti 6: Suvaitsematon kirjastoasiakas

Trendikortti jossa on teksti Leikattu kirjasto.

Trendikortti 7: Leikattu kirjasto

Lisätietoja

Tiina Rajala, informaatikko (AKE Porvoo), tiina.rajala@porvoo.fi
Noora Oluikpe, sisältökoordinaattori (Lahden AKE), noora.oluikpe@lahti.fi