Siirry sisältöön

Mentorointiohjelma kirjastoille – Tuo tullessas, vie mennessäs

Joensuun , Kuopion, Porvoon, Rovaniemen, Tampereen ja Vaasan AKE-kirjastot järjestävät yhteistyössä kaikille kirjastoalan työntekijöille suunnatun vuoden mittaisen mentorointiohjelman. Mukaan haetaan nyt mentoreita ja mentoroitavia. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat hiljainen tieto, osallisuus, viestintä, itsensä johtaminen ja yhteistyö. Mentorointi on molemmille osapuolille erinomainen tapaa saada uusia näkökulmia, osaamista, tukea ja verkostoja tukemaan kirjaston arkea.

Ohjelmaan kuuluu viisi yhteistapaamista sekä parien keskinäiset tapaamiset. Ohjelman käynnistävä kick-off -tilaisuus järjestetään 17.1.2024 klo 12-15 Tampereella pääkirjasto Metsossa. Muut neljä yhteistapaamista toteutuvat etäyhteyksin. Ohjelman vetäjänä toimii viestintäasiantuntija, NLP Trainer ja uravalmentaja Reetta Viinanen.

Hae mukaan mentorointiohjelmaan 31.10.2023 mennessä tällä lomakkeella https://link.webropol.com/ep/mentoriohjelma

Mentorointi on kahden ammattilaisen yhteistyösuhde

Suhteen perustana on mentoroitavan, jota usein kutsutaan myös aktoriksi, halu kehittyä ammatissaan. Mentorin ja mentoroitavan tapaamisissa paneudutaan niihin ammattiin liittyviin kysymyksiin, joissa mentoroitava haluaa kehittyä. Mentori tuo keskusteluihin oman osaamisensa, avaa näkökulmia ja tukee mentoroitavaa uuden oppimisessa. Ohjelmaan kuuluvissa etätapaamisissa keskustellaan mentorointiin liittyvistä kokemuksista ja käsitellään ohjelman teemoja. Mentoroitavat ja mentorit keskustelevat myös vertaisryhmissään.

Kuka voi osallistua? 
 

·         Ohjelmaan voivat hakea mentoriksi tai mentoroitavaksi Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan yleisten kirjastojen kirjastoammattilaiset.

·         Koulutuskieli on suomi. Voimme muodostaa tarvittaessa myös ruotsinkielisiä pareja.

·         Ohjelmaan otetaan n. 10 mentorointiparia tasapuolisesti eri AKE-alueilta.

Mitä, missä, milloin? 

·         Ohjelma toteutetaan pääasiallisesti etävalmennuksena aikavälillä Tammikuu 2024 – joulukuu 2024.

·         Ohjelmaan kuuluu viisi ohjattua tapaamista (3 h) kerran kahdessa kuukaudessa.

·         Lisäksi suositellaan, että parit lisäksi tapaisivat omatoimisesti vähintään 5 kertaa vuoden aikana.

·         Tavoitteena on, että mentoriparit pystyisivät vierailemaan toistensa kirjastoissa 1-2 kertaa ohjelman aikana. AKE-kirjastot osallistuvat matka- ja majoituskuluihin julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Mentoriparien muodostaminen 

·         Mentoriparien muodostamisessa pyritään löytämään keskenään sopivat henkilöt, joiden kiinnostuksen kohteet ovat samat.

·         Parien muodostamisessa lähdetään mentoroitavien toiveista ja tarpeista ja valitaan mentori, jonka erityisosaaminen ja kokemus vastaa niihin.

·         Parit pyritään muodostamaan niin, että osapuolet työskentelevät eri AKE-alueilla.

·         Ohjelmaan osallistuvat mentoriparit sopivat keskenään tapaavatko he kasvokkain vai etänä.

Kuusi kysymystä ja vastausta mentoroinnista

1. Miksi mentorointiohjelma?

Mentorointiohjelma on oivallinen tapa oppia uutta.  Ohjelma luo rakenteen, jolla voidaan vastata pienten kirjastojen erityistarpeisiin, tukea ammatillista kehittymistä ja auttaa verkostojen luomisessa.

2. Mitä mentorointi on?

Mentorointi on kahden ammattilaisen yhteistyösuhde, jonka perustana on mentoroitavan halu kehittyä ammatissaan. Mentorin ja mentoroitavan yhteisissä tapaamisissa edetään pohtien niitä asioita, joista on etukäteen sovittu. Suhteen perusta on kunnioitus ja luottamus. Avoimuus ja aito kuuntelu luovat pohjan hyville keskusteluille.

3. Kuka voi hakea mentoroitavaksi?

Hae mentorointiohjelmaan, kun haluat oppia uutta ja laajentaa näkemystäsi kirjastoalasta, kehittyä jonkin osa-alueen taitajana tai saada tukea työn haasteisiin. Tapaamisissa mentorin kanssa on mahdollista kysyä juuri niitä asioita, jotka sinua kiinnostavat ja joista haluat keskustella asiaa tuntevan kollegan kanssa. Ennen ohjelmaan hakemista on hyvä keskustella myös oman esihenkilön kanssa. Siten varmistetaan, että sinulla on esihenkilön tuki ja olet ehkä paremmin perillä organisaatiosi tulevaisuuden tavoitteista.

4. Kuka voi toimia mentorina?

Mentori voi olla alalla jo pidempään toiminut ammattilainen tai nuorempi alalle äskettäin tullut tekijä, jolla on tuoretta osaamista. Voit siis olla konkari, joka haluaa tukea uutta oppia haluavaa kirjastoammattilaista. Tai voit olla äskettäin valmistunut tai toisaalta alalle tullut osaaja, jolla on uutta oppia ja näkemystä. Hae mentoriksi, kun tunnet omaavasi kokemusta ja näkemystä alan kehittymisestä tai olet juuri oppinut jotain uutta jostain kirjastoalan osa-alueesta. Eduksi on, jos pienet kunnankirjastot ovat sinulle toimintaympäristönä tuttuja.

5. Miksi kannattaa ryhtyä mentoriksi?

Mentorin ja mentoroitavan suhde on mielenkiintoinen oppimispolku myös mentorille. Yhteiset keskustelut antavat mahdollisuuden rauhassa paneutua ammatillisiin asioihin.  Mentoroitavan kysymysten kautta pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, syntyy oivalluksia ja myös oma osaamisesi kirkastuu. Yhdessä keskustellen molemmat oppivat uutta.

6. Miksi mentoriohjelmaan kannattaa osallistua?

Sekä mentoroitava että mentori saavat uusia näkökulmia ja oppivat asioita, kun yhteisistä kiinnostuksen kohteista pääsee rauhassa keskustelemaan kollegan kanssa. Työn arjessa on harvoin mahdollista syventyä keskustelemaan luottamuksellisesti ja avoimesti molempia aidosti kiinnostavista asioista. Mentoriohjelma luo keskustelulle rakenteen, joka auttaa pysymään sovituissa aiheessa ja syventymään juuri siihen. Molempien kiinnostus asioista antaa pohjan innostaville keskusteluille. Ohjelmassa tutustuu myös kollegoihin ja verkostoituu samoista asioista kiinnostuneiden kanssa.

TERVETULOA MUKAAN!