Siirry sisältöön
hankkeet -

Hanketyöllä lukuliikettä perheisiin

Nainen ja kirja.

Blogiteksti julkaistu alun perin vuonna 2019

Lapsiperheiden lukemista edistävällä Lukuliikettä perheisiin -hankkeella on pyritty käynnistämään yhteistyötä kunnan eri toimijoiden ja kirjaston välillä. Hanke vaikuttaa Porvoon, Lohjan ja Karkkilan alueella, ja yhteistyöhön on saatu varhaiskasvatus, neuvolat, perhepalvelut, puheterapeutteja, seurakunta sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Kunnissa on pilotoitu Lukunalle-konseptia, jonka on tarkoitus kannustaa perheitä lukemaan lastensa kanssa. Konseptissa päiväkodin ryhmissä lähtee kiertämään maskotti, jolla on kainalossaan luettava kirja sekä lukupäiväkirja. Perhe lukee yhdessä sadun ja kirjoittaa ajatuksiaan lukupäiväkirjaan. Tämän jälkeen nalle jatkaa matkaansa seuraavaan perheeseen, kunnes ryhmän jokainen perhe on lukenut kirjan. Kirjan teeman ympärille voidaan päiväkodissa rakentaa muutakin ohjelmaa, ja keskustella lukemisesta. Vanhemmilta oli vuodenvaihteeseen 2019 mennessä tullut hyvää palautetta Lukunallesta. Vielä on tarkoitus mennä pilotissa mukana oleviin päiväkoteihin pitämään vanhempainiltaa, teemana lukeminen, kuinkas muuten.

Hanketyöntekijä on käynyt avoimien varhaiskasvatuspalveluiden, MLL:n sekä seurakunnan perhekahviloissa ja -kerhoissa lukemassa satuja ja kertomassa lukemisen merkityksestä vanhemmille. Valmiiksi lukumyönteisiä vanhempia kiinnosti kovasti. Heitä, jotka eivät juuri lue, ei niinkään. Henkilökunta oli kuitenkin mielissään satuhetkistä, ja pyysivät lisää. Kenties säännöllisillä käynneillä saataisi hiljalleen myös alkujaan vähemmän inspiroituneet vanhemmat lapsineen sadun äärelle?

Perhekeskuksissa on kokeiltu pop-up -kirjastoa, ja tällainen jalkautuminen todettiin hyväksi tavaksi tavoittaa uusia asiakkaita ja lähestyä kohderyhmää suoraan. Pop-upissa oli lastenaineiston lisäksi satuhetkiä, joka sekä viihdytti kuulijoita, että motivoi heitä lainaamaan. Uusia kirjastokortteja tehtiin, ja samalla oli hyvä tilaisuus kertoa kirjaston palveluista sekä lukemisen tärkeydestä. Pop-up ja satuhetki pidettiin onnistuneesti myös Lasten oikeuksien päivän tapahtumassa Lohjalla. Kauppakeskuksissa pop-upit todettiin huonosti toimivaksi markkinointikanavaksi. Asiakkailla oli muuta mielessään, eivätkä se malttaneet pysähtyä kirjaston tiskin äärelle.

Lohjan Menneiden aikojen joulumarkkinoilla hanketyöntekijä piti lapsille satuhetkiä sekä seikkailuradan.

Perhepalveluihin, neuvoloihin, toimintaterapeuteille sekä Mannerheimin lastensuojeluliittoon välitettiin tietoa lukemisesta sekä kirjavinkkilistoja, joita henkilökunta voi sopivan tilaisuuden tullen jakaa vanhemmille. Listat herättivät kiinnostusta ja saivat positiivista palautetta. Niihin siis kerättiin vinkkejä sekä suomen- että ruotsinkielisistä lastenkirjoista kymmenen erilaisen teeman ympäriltä, joita ovat mm. lääkärissä käynti, sisaruksen syntymä, vessaharjoittelu, riidat, vanhempien ero sekä kuolema. Vinkkilistan toivotaan antavan työkaluja myös vaikeiden asioiden käsittelyyn lapsen kanssa, jos aikuisen omat sanat eivät riitä.

Tällä ajatuksella hanketyöntekijä kävi Porvoossa perhepalveluiden ja MLL:n järjestämässä tukiperhekoulutuksessa kertomassa, kuinka yhdessä lukemisella voi olla pintaa syvempi merkitys lapselle, kun kirjallisuus on valittu ajankohtaisesta aiheesta. Lapsella voi olla mielen päällä jokin häntä painava asia, ja tukiperhe voi tietoisena valintana ehdottaa, jos he lukisivat aiheesta kirjan, ja sitten keskustelevat. Jos lapsesta siltä tuntuu, luonnollisesti.

Saman vinkin hanketyöntekijä vei MLL:n edustajan pitämään Ero-seminaariin. Seminaari oli tarkoitettu niin kriisissä oleville, kuin tukihenkilöillekin. Esillä oli lastenaineistoa vanhempien erosta sekä kirjalista mukaan otettavaksi. Seminaarissa oli eräs aikaisempaan tukiperhekoulutukseen osallistunut henkilö, ja hän kertoi inspiroituneensa lukemaan niin oman pienen lapsensa kanssa, kuin tukilastensakin kanssa. Tämä lämmitti mieltä suuresti!

Puheterapeutit olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti heidän asiakaskuntansa hyötyisi ääneen lukemisesta, mutta kirjallisuuden valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tekstin ja kuvituksen on kuljettava käsi kädessä, jolloin kuva tukee ymmärtämistä. Jos kuva ei yksiselitteisesti kuvaile tekstiä, se aiheuttaa lapsella lähinnä hämmennystä. Työn alla onkin siis lista lastenkirjoista, jossa on selkä kuvitus, ja aiheet käsittelevät arkisia asioita, helposti seurattavan tarinan muodossa.

Riina

Riina Kantola on Lukuliikettä perheisiin -hankkeen työntekijä, joka jatkaa hankkeen parissa vielä helmikuun 2020 loppuun asti.