Siirry sisältöön

Finlands svenska biblioteksdagar i Mariehamn

Människor i en stor bibliotekssal med färggranna stolar.

Ake-Borgå deltog i Finlands svenska biblioteksdagar i Mariehamn den 14-16 maj. Finlands svenska biblioteksdagar organiseras årligen av Finlands svenska biblioteksförening. Årets tema var Demokrati och gemenskap. Mariehamns stadsbibliotek stod värd och en del av programmet ägde rum där. Biblioteksdagarna startade redan på båten till Mariehamn med ett webbinarium och en diskussion om ”Bibliotekets potential som grogrund för samexistens och gemenskap i samhället”. Vi fick lyssna på ett intressant tal av Helsingfors kultur- och fritidschef Tommi Laitio, som nu forskar i dessa frågor. Videon finns på YouTube: Cultivating Good Community Vibes: How Libraries and Parks Bring Us Together (Tommi Laitios del börjar vid 24 minuter). Enligt Laitio är det viktigt att det finns platser där man kan möta människor som är annorlunda än en själv. Dessa möten är inte alltid friktionsfria, men just därför är de värdefulla. Deltagarna instämde i detta.

När vi anlände till Mariehamn hade vi möjlighet att bekanta oss med stadsbibliotekets ljusa och trivsamma utrymmen och höra om dess mångsidiga tjänster. Även i Mariehamn har beståndet minskat under de senaste tio åren för att möta kundernas förändrade preferenser. Biblioteket inrymmer även Alandica-samlingen, med material som på något sätt berör Åland.

En låneautomat och en robotliknande figur

På kvällen lyssnade vi ännu på en paneldiskussion i stadsbiblioteket. Deltagarna var Susanne Ahlroth från Regionförvaltningsverket, åländska lagtingsledamoten Wille Valve, samt Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och biblioteksdagarnas gästföreläsare från Sverige. Moderator var Fredrik Sonck. Diskussionens tema var ”Det demokratiska uppdraget i vardag och kris”. Det konstaterades att biblioteken i Finland, Sverige och Åland anses viktiga för demokratin, men att detta återspeglas på olika sätt i lagar och strategier. Bibliotekens uppgift är att bidra till fri åsiktsbildning, vilket är grunden för demokratin. Den nyttiga ”kost” som biblioteken erbjuder har dock en hård konkurrent i sociala mediernas tomma kalorier.

Biblioteksdagarnas andra dag började i kongress- och kulturcentret Alandica. Första programpunkten var en diskussion mellan Karin Erlandsson och Jolin Slotte, som båda har erfarenhet av att skriva lättlästa böcker eller omarbeta litterära verk till lättläst format. Det konstaterades att det krävs särskild sakkunskap för att skriva god lättläst litteratur och att det behövs mer högklassig lättläst litteratur för varierande målgrupper. Därefter presenterade Lars Strannegård hur Handelshögskolan i Stockholm främjar studenternas kritiska förmåga, kreativitet och etiska tänkande i stället för snäv fackinriktning. Enligt Strannegård är kulturen snabbspåret till empati och förståelse. strannegård är även bokaktuell med boken Kunskap som känns.

Tre människor siter i en sal och diskuterar.
En människa framför en skärm.

 Efter lunch berättade Lisa Gemmel från Svensk biblioteksförening om de svenska bibliotekens roll i totalförsvaret. Svensk biblioteksförening har publicerat en Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete, och även på Digiteket finns beredskapsrelaterat material. Man bör dock komma ihåg att lagar och strukturer för beredskap skiljer sig åt mellan Sverige och Finland. I det efterföljande grupparbetet fick vi konkret fundera på beredskapsfrågor med hjälp av verktygslådan. I parallella verkstäder var det möjligt att pröva på Shared reading. Dessutom träffades högskolenätverket och shared reading-ledarna.

På kvällen transporterades vi med buss till Smakbyn där vi avnjöt en supé och lyssnade på ett tal av kändiskocken Michael Björklund, som reflekterade kring lärdomarna från sina livserfarenheter. Finlands svenska biblioteksförening delade ut utmärkelsen Årets biblioteksgärning till Michelle Mattfolk på Helsingfors bokbussar för sitt arbete med den svenska servicen. Susanne Ahlroth utnämndes till föreningens hedersmedlem.

Biblioteksdagarnas sista dag ägnades åt biblioteksbesök. Vi besökte Ytternäs skolbibliotek, högskolebiblioteket och Jomala bibliotek. Ytternäs skolbibliotek imponerade med sina läsinspirerande utrymmen mitt i skolan och sitt mångsidiga läsfrämjande arbete, vilket också ger resultat. På Ytternäs skolbibliotek lånas inte mindre än 70 böcker per elev/år! Det var också intressant att bekanta sig med det moderna biblioteket i Jomala, beläget i kommunens nya allaktivitetshus Vikingagården.

Bokhyllor på vilka står med stora lösbokstäver ordet "läsa"
En soffa och hyllor iett biblioteksutrymme med fönster. På väcken löper alfabeterna och titlarna
Stolar, bord och bokhyllor i ett bibliotekutrymme med fönster

På hemvägen på båten diskuterade vi vad vi fått med oss från biblioteksdagarna, vilket var mycket och varierande, från beredskap till bildningens framtid. Anna Nyman och Maria Lorentzon från Digiteket berättade dessutom om helheten Demokrati och delaktighet på Digiteket, som innehåller mycket nyttig information och idéer.

Louise Agnesdotter från Borgå stadsbibliotek deltog för första gången i biblioteksdagarna. Vi ställde några frågor till Louise:

  • Varför ville du åka/blev du beordrad att åka till biblioteksdagarna?
    • Nätverket för shared reading-ledare skulle ha sin nästa träff där. Jag tar varje chans att få träffa nätverket och utbyta erfarenheter. Sen kom liksom biblioteksdagarna på köpet, och det var ju bra, för det var väldigt givande.
  • Vad tyckte du var det bästa/intressantaste?
    • Programpunkterna var bra, men det bästa var egentligen den helhet som blev: Att få backa perspektivet lite och få en större helhet som ram till det dagliga arbetet. Små detaljer som att svara på frågan var kopieringsmaskinen står och att ställa just denna bok på rätt ställe på hyllan är små kuggar i ett enormt viktigt system. Man kan behöva bli påmind om det ibland. Att bibliotekslagen finns, att vi är så viktiga att vi är lagstadgade. Det var till exempel intressant att höra om vad biblioteken ska göra i fall av kris eller krig. Efter att jag dessutom nyligen råkade prata med en man från England som berättade att de förmodligen ska lägga ned alla bibliotek utom ett i hans stad ska jag nog repetera vad som faktiskt står i vår egen lag.
  • Vad överraskade dig?
    • När den som skulle hålla föredrag under middagen visade sig vara kocken. Och att kocken sen visade sig vara superkänd.