Siirry sisältöön
demokratia -

Hankkeet esille: Matilda Almar & Osallisuutta ja vaikuttamista Uudellamaalla

Nainen ja maisema.

Hankkeet esille! -sarjassa esitellään Uudenmaan kirjastojen hankkeita ja niitä toteuttavia henkilöitä. Tavoitteena on tuoda alueen hankkeita näkyvämmin yleiseen tietoisuuteen, esitellä toimivia käytänteitä ja välttää kaksinkertaisen työn tekemistä eri kirjastoissa.

Kuka olet, missä työskentelet ja mikä on työnkuvasi?

Nimeni on Matilda Almar ja työskentelen Siuntion kunnankirjastossa hanketyöntekijänä Inkoon ja Siuntion kirjastojen yhteisessä demokratiahankkeessa. Koulutukseltani olen valtiotieteilijä. Olen aiemmin työskennellyt demokratiakasvatuksen ja sen edistämisen parissa kouluissa ja toisella asteella.

Mikä on hankkeesi nimi ja mitä siinä tehdään?

Hanke on nimeltään Osallisuutta ja vaikuttamista Länsi-Uudellamaalla. Siinä pyritään laajentamaan ja syventämään osallisuutta Siuntiossa ja Inkoossa. Tavoitteena on, että jokainen kuntalainen tuntisi olevansa tärkeä osa yhteisöä ja että kunta kuuluu heille, vaikka kaikki kunnassa tehtävät päätökset eivät olisikaan oman mielen mukaisia. Heti alussa päätettiin, että lähdetään liikkeelle Sitran käsikirjasta Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?, jotta ei tarvitse turhaan keksiä pyörää uudelleen. Haluamme luoda kunnan työntekijöille, poliitikoille ja asukkaille tilaisuuksia, joissa heidän on mahdollista kohdata ja keskustella. Haluamme myös rohkaista kuntia kuuntelemaan asukkaita ja auttaa kuntalaisia löytämään oikeat palaute- ja ideakanavat. Tämän aiomme toteuttaa etupäässä järjestämällä asukasiltoja kirjastoissa yhdessä kuntien toimijoiden kanssa.

Mikä on päällimmäinen fiilis tähänastisesta toteutuksesta? Onko jokin asia yllättänyt?

Tähän mennessä olen haastatellut, kartoittanut ja suunnitellut hankkeen toimintaa tälle vuodelle. Odotan innokkaasti pääseväni vauhtiin asukasiltojen ja muiden tapahtumien kanssa sekä luomaan kontakteja ihmisten välillä, rakentamaan vahvempaa yhteisöllisyyttä ja inspiroimaan asukasjohtoista toimintaa. Olen yllättynyt, että suurin osa kuntalaisista, joiden kanssa olen keskustellut, suhtautuu niin positiivisesti kuntahallintoon ja päätöksentekoon. Siltä ei oikein näytä, jos lukee vain paikallisten Facebook-ryhmien keskusteluja. Nettikeskusteluthan peilaavat harvoin koko todellisuutta.

Mikä hankkeeseen liittyvä konsepti olisi helposti kopioitavissa toiseen kirjastoon?

Kutsu kunta mukaan järjestämään jo suunniteltuja kuntalaisiltoja kirjastossa. Kirjasto on matalan kynnyksen tila: kuntalaiset, jotka eivät ehkä osallistuisi tapahtumaan kunnantalolla, saattavat tuntea itsensä tervetulleiksi kirjastoon. Samaan aikaan muistutamme viranhaltijoita ja päättäjiä siitä arvokkaasta työstä, jota kirjastot tekevät.

Mikä on salainen supertaitosi, josta on hankkeen toteutuksessa hyötyä?

Kykyni nähdä demokratian edistämisen mahdollisuuksia pienissä asioissa. Yksittäinen keskustelu kuntalaisen kanssa, urheiluseurojen toiminta, kirjaston lehtisali, byrokraattisten tekstien kirjoittaminen uusiksi niin, että ne ovat saavutettavampia. Pieniä hetkiä, ympäristöjä tai eleitä, joiden vaikutukset voivat levitä kuin renkaat vedenpinnalla.