Yleisten kirjastojen Neuvoston alueellisen edustajan valinta uudellamaalla

Yleisten kirjastojen neuvoston sääntöjen mukaan: 

”Neuvostossa on pysyvä jäsenyys valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavalla kirjastolla, sekä alueellisia kehittämistehtäviä hoitavilla kirjastoilla. Lisäksi pysyviä jäseniä ovat Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan, Kouvolan, Lappeenrannan, Mikkelin, Porin, Seinäjoen, Espoon ja Vantaan kirjastot. Pysyvien jäsenten lisäksi alueelliset kehittämiskirjastot järjestävät alueen edustajien valinnan maakunnittain. Valinnassa tulee kuulla alueen kirjastoja.” Alueellisten edustajien kausi on kaksi vuotta. 

Alueellisen edustajan vaali suoritetaan Uudenmaan kirjastokokouksessa 2.12 Pasilan kirjastossa.. Vaalikelpoisia ovat muiden kuin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Porvoon kaupunginkirjastojen työntekijät.  Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kokouksessa tai ennen sitä ilmoittautumalla jan.nystrom@porvoo.fi. Kaudet on rajoitettu yhteen kerrallaan/kunta, samaa henkilöä ei voi valita toiselle kaudelle, vaikka tämä olisi vaihtanut työpaikkaa toiseen kuntaan. Alueelliselle edustajalle valitaan varaedustaja, joka voi edustaa toista alueen kuntaa. Näistä periaatteista on sovittu Uudenmaan kirjastonjohtajien kokouksessa 1.10.2021.