Työntekijävaihdot käytännössä – näin se käy

 

 • AKE Porvoo toimii koordinaattorina
 • Vaihtoehtoisesti suora yhteys kirjastoon, josta olet kiinnostunut
 • Vaihdon kesto: päivästä kahteen viikkoon
 • Vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen
 • Toteutetaan esim. palkallisena työlomana
 • Matka- ja mahdolliset majoituskulut maksaa AKE Porvoo
 • Työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • Mahdolliset päivärahat tms. maksaa työntekijän varsinainen työnantaja eli palkanmaksusta huolehtiva kunta
 • Pääperiaatteena oman työajan noudattaminen
 • Vaihdosta tehdään kirjastojen välinen sopimus (sopimuspohja olemassa)

 

Ennen vaihtoa

 

 • Ota yhteyttä koordinaattoriin esimerkiksi oheisella lomakkeella
 • Kun vaihtopaikka on selvillä, sovitaan oman ja vaihtoesimiehen kanssa vaihtajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet: mitä vaihtaja odottaa vaihdolta ja mitä haluaa tehdä vaihdon aikana
 • Sovitaan vaihdon ajankohta
 • Sovitaan vaihtoesimies ja työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • Vaihtoesimies/työpaikkaohjaaja laatii alustavan ohjelman vaihdon ajalle ja sopii vastuuhenkilöt
 • Keskustelu vaihtohankkeesta ja sen tavoitteista omassa työyhteisössä
 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

 

Vaihdon aikana

 

 • Muista perehdytys: lyhyt ja ytimekäs
 • Tehtävien ja vastuuhenkilöiden sopiminen päivittäin / koko vaihtoajaksi
 • Jätä vaihdon aikana tilaa myös improvisoinnille!

 

Vaihdon jälkeen

 

 • palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja AKE Porvoolle: mikä onnistui, missä parantamisen varaa, mitä jäi käteen
 • kokemusten jakaminen omassa työyhteisössä

Olen kiinnostunut työntekijävaihdosta