Työntekijävaihto

Kirjahylly, näyttö, tulostin ja kasvi. Bokhylla, skärm, printer och växt.

Työntekijävaihto

 

 

Tutustu toiseen kirjastoon ja luo uusia kontakteja, vaihda ajatuksia muiden kirjastoammattilaisten kesken. AKE Porvoo korvaa kohtuullisia matka- ja muita kuluja.

 

 

Miksi vaihtoon?

 • Oiva tilaisuus vertaisoppimiseen
 • Hyvät käytännöt ja uudet ideat kiertoon
 • Erityistaitojen oppiminen ja jakaminen
 • Mahdollisuus kieliharjoitteluun kaksikielisessä kirjastossa

 

 

 

Työntekijävaihdot käytännössä – näin se käy

 • AKE Porvoo toimii koordinaattorina
 • Vaihtoehtoisesti suora yhteys kirjastoon, josta olet kiinnostunut
 • Vaihdon kesto: parista päivästä viikkoon
 • Vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen
 • Toteutetaan esim. palkallisena työlomana
 • Matka- ja mahdolliset majoituskulut maksaa AKE Porvoo
 • Työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • Mahdolliset päivärahat tms. maksaa työntekijän varsinainen työnantaja eli palkanmaksusta huolehtiva kunta
 • Pääperiaatteena oman työajan noudattaminen
 • Vaihdosta tehdään kirjastojen välinen sopimus

 

 

 

Ennen vaihtoa

 • Ota yhteyttä AKE Porvoon Elina Kariojaan ja perustele, miksi haluat juuri kyseiseen kirjastoon vaihtoon. On mahdollista myös kartoittaa yhdessä, mihin kirjastoon kannattaisi lähteä vaihtoon oman työnkuvan ja mielenkiinnon perusteella.
 • Kun vaihtopaikka on selvillä, sovitaan oman ja vaihtoesimiehen kanssa vaihtajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet: mitä vaihtaja odottaa vaihdolta ja mitä haluaa tehdä vaihdon aikana
 • Sovitaan vaihdon ajankohta
 • Sovitaan vaihtoesihenkilö ja työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • Vaihtoesihenkilö/työpaikkaohjaaja laatii alustavan ohjelman vaihdon ajalle ja sopii vastuuhenkilöt
 • Keskustelu vaihtohankkeesta ja sen tavoitteista omassa työyhteisössä
 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

 

 

 

Vaihdon aikana

 • Muista perehdytys: lyhyt ja ytimekäs
 • Tehtävien ja vastuuhenkilöiden sopiminen päivittäin / koko vaihtoajaksi
 • Jätä vaihdon aikana tilaa myös improvisoinnille!

 

 

Vaihdon jälkeen

 • Palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja AKE Porvoolle: mikä onnistui, missä parantamisen varaa, mitä jäi käteen
 • Kokemusten jakaminen omassa työyhteisössä

 

 

 

Lue muiden kokemuksia

Aikaisempia vaihtokokemuksia on kerätty Vaihtelu virkistää -blogiin. Jatkossa käytetään AKE Porvoon AKEnda-blogia.