Vardagshjältar i Nyland: Tuula Rönkä

En person läser en bok.

Vardagshjältar i Nyland: Tuula Rönkä

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag på det egna biblioteket. Den här gången lär vi känna Tuula Rönkä från Viks bibliotek i Helsingfors.

Vem är du och vad gör du? Jag är Tuula Rönkä och jag verkar som informatiker på Viks bibliotek. På mitt ansvar har jag evenemangsverksamheten för vuxna, kommunikation, användningen av lokalerna, kundernas delaktighet och miljöärenden.

Hur har du kommit in i biblioteksbranschen? Lite som de flesta av oss, det vill säga av en slump. Under min studietid sommarjobbade jag på SKS:s bibliotek och fortsatte sedan där även efter sommaren. Via vetenskapliga bibliotek kom jag till allmänna bibliotek och blev entusiastisk över att man i dem kan göra nästan vad som helst. Jag har en examen från utbildningsprogrammet för kulturforskning, med litteratur- och konstsociologi som huvudämne, så studierna har lämpat sig bra för biblioteksvärlden.

Naturtemat syns överallt i det förnyade Viks bibliotek. Vilka saker skulle du speciellt lyfta fram? Hos oss kan man låna fågelkikare, en utfärdsryggsäck med plättpanna och hängmatta och evenemangen har huvudsakligen naturen som tema. Jag skulle ändå lyfta fram det miljöarbete vi gör utanför bibliotekets väggar. Vi ordnar till exempel utflykter i närmiljön, där vi studerar iNaturalist-appen som gör det lättare att identifiera arter, och vi har bokpratat kring miljötemat för vuxna i Naturhistoriska centralmuseet. Jag skulle önska att biblioteken tog en allt aktivare roll i miljödiskussionen. Ett exempel på detta är Helmet-bibliotekens kampanj Från bibliotek till aktivist, där Viks bibliotek också är med aktivt.

Berätta något roligt eller lustigt som hänt under din bibliotekskarriär. Det är i allmänhet i arbetet med barn och unga som man råkar ut för de roligaste de mest överraskande mötena. En dag ropade en liten skolelev mitt namn redan i dörren och föreslog: ”Om du visar mig hur jag själv kan reservera boken Den stora seniorkampen, så kan jag lära dig galoppera med käpphäst.” Så nu kan jag det efter att vi galopperat omkring på biblioteket.

Vem vill du utmana i vår serie om Vardagshjältar och vad vill du fråga hen? Jenni Santaholma i Tölö bibliotek. Jag skulle vilja veta allt om vad hon gör.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.