Vardagshjältar i Nyland: Seija Kivelä

Naishenkilö kolmessa kuvassa.

Vardagshjältar i Nyland: Seija Kivelä

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag i det egna biblioteket. Seija Kivelä från Helle-biblioteken och Borgå stadsbibliotek inleder serien.

  1. Vem är du och vad gör du?
    Jag heter Seija Kivelä och är koordinator för Helle-nätverket. Min officiella titel är koordinator för bibliotekstjänster, men jag tycker bättre om den halvofficella titeln Helle-koordinator. Jag har jobbat som Helle-koordinator i två år med två riktigt heta ”helle”-somrar. Jag har hört alla tänkbara vitsar om min andel i värmeböljorna. Men jag gillar fortfarande titeln. Och jag gillar den inte mindre för att namnet egentligen kommer från Helle Kannila. Hon var en viljestark tant, min idol.

Vad gör en koordinator? Koordinerar. I Helle-nätverket ingår 12 olika stora kommuner och cirka trettio olika stora bibliotek. Jag huserar mellan alla dessa, då vi försöker skapa gemensamma regler, gemensam praxis och en gemensam historia. Jag deltar i många möten, ofta som sekreterare (Helle-ledningsgruppen), som ordförande (Helle-arbetsutskottet) eller som medlem. Jag sköter om kommunikationen i nätverkets gemensamma intranet, via e-post och i Teams. Jag ordnar evenemang, skriver protokoll och gör upp budget. En stor del av mitt arbete kunde beskrivas som att jag försöker ta reda på saker och sen förmedla informationen vidare. Under de senaste åren har vi haft några större projekt. Vi har nyligen börjat marknadsföra Helle-nätverkets nätbetalningstjänst. Det projektet slukade många arbetstimmar i fjol.

Och för att hålla mig till sanningen så jobbar jag en dag i veckan i kundbetjäningen på Borgå stadsbibliotek. Även om jag jobbar för hela nätverket har jag min arbetsplats och mitt hem i Borgå.

2. Hur ser en alldeles normal arbetsdag ut (ifall du har sådana)?

Jag jobbar mycket på distans. Jag befinner mig på biblioteket bara 1-2 gånger per vecka. Då jag jobbar hemma, knäpper jag på min dator redan genast efter klockan sju. Jag får hela tiden mycket e-post och jag är jämt lite rädd att jag glömt att svara på något meddelande eller utföra någon uppgift. Allra först går jag igenom e-posten och lägger till uppgifter på min to do-lista. Sen börjar jag beta av listan. Om jag har något att skriva, börjar jag med det. På morgonen är tankarna klarast (med något att skriva avser jag här annat än e-post). De flesta dagar innehåller också åtminstone en palaver, ett möte eller ett utbildningstillfälle via Teams.

3. Det bästa med ditt jobb?
Att jag får jobba självständigt med mångsidiga uppgifter.

4. Vilka utmaningar stöter du på?
Att jobba självständigt är också det mest utmanande. Ingen annan gör samma jobb som jag och ibland känner jag mig otillräcklig och lite ensam.

5. Berätta om något roligt som hänt under din bibliotekskarriär.
Det här hände på yrkeshögskolebiblioteket i Tammerfors (Tampereen ammattikorkeakoulu) för över tio år sedan. En kund kom fram till disken och frågade efter Momentti, en populär lärobok i fysik. Jag kollade i databasen att det fanns flera exemplar i hyllan (vilket inte hände ofta) och svarade: ”Ja, vi har Momentti-böcker i hyllan. De finns i klass 51.” Kunden frågade häpet: ”Finns den klassen i den här flygeln?”. Vi befann oss i en läroanstalt full av klassrum! Det kan vara farligt med facktermer också då termerna ser ut som i allmänspråket, kanske speciellt just då.

6. Vem vill du utmana till följande vardagshjälte och vad vill du fråga den hjälten?
Jag utmanar bibliotekschefen i Ingå, Pia Rahikainen. Hon kom till Ingå från Kyrkslätts bibliotek förra hösten och jag vill höra hur det var att flytta till ett nytt bibliotek och bekanta sig med biblioteksnätverket.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.