Vardagshjältar i Nyland: Paula Puustinen

Henkilö ikkunan edessä.

Vardagshjältar i Nyland: Paula Puustinen

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag på det egna biblioteket. Den här gången lär vi känna Paula Puustinen från Håkansböle bibliotek i Vanda.

  1. Vem är du och vad gör du?
    Jag är Paula Puustinen och jag jobbar som specialbibliotekarie på Håkansböle bibliotek i Vanda. Vid sidan av kundtjänst, kommunikation och samlingsarbete ansvarar jag för det biblioteksarbete som riktas till vuxna. Jag leder bland annat en bokcirkel, ordnar evenemang och ansvarar för volontärarbetet på vårt bibliotek. En mångsidig palett, med andra ord!

2. Vad är det bästa med biblioteksarbetet? 

I våras samlade vi på biblioteken i Vanda in respons under rubriken Tack biblioteket! När jag läste responsen märkte jag verkligen vilken stor betydelse biblioteket har för invånarna på området. Jag blir också glad när jag rekommenderat en bok som en kund senare kommer och tackar för.

3. Och vad upplever du som mest utmanande? 
Det mest utmanande är att på ett begränsat utrymme få plats för både aktiviteter och lugna läsplatser som kunderna frågat efter.  

4. Håkansböle bibliotek renoveras för tillfället. Vad nytt för renoveringen med sig? 
Vi försöker byta plats mellan barn- och vuxenavdelningarna. Nu finns till exempel tidningsområdet bredvid barnavdelningen. Omändringen skulle ge en tydligare vuxenavdelning och mera rum för barn och unga att vistas på.  

5. Berätta något roligt från din bibliotekskarriär.  
För många år sedan jobbade jag på musikavdelningen i Kuopio. Jag kom för att avlösa morgonpasset vid infodisken och blev visad en kund som väntade på sin tur. Av någon anledning fick jag uppfattningen att kunden önskade boka rummet där man fick lyssna på musik. Jag berättade grundligt hur det går till och visade rummet. Där i rummet frågade jag om hen hade några frågor. Kunden såg väldigt förbryllad ut och sa att hen bara hade kommit för att skaffa ett bibliotekskort. Nå, också det ordnade sig. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.