Utbildningsprogrammet Från expert till kundexpert

Utbildningsprogrammet Från expert till kundexpert

Biblioteken har nuförtiden flera nya metoder att stödja människor i vardagen och ge dem innehåll och mening i livet. Människor kommer också till biblioteken med nya och varierande behov. Genom att förstå biblioteksbesökarnas behov och genom att utnyttja bibliotekspersonalens expertis skapar man den bästa biblioteksupplevelsen för alla. Yrkesstolthet och meningsfullt arbete utgör byggstenar för en bra kundupplevelse.

Utbildningsprogrammet Från expert till kundexpert ger 25 nyländska biblioteksproffs verktyg att långsiktigt bygga goda kundupplevelser samt ett ypperligt tillfälle att utveckla det egna bibliotekets servicekultur, arbetshälsa, personliga yrkeskunnande och problemlösningsförmåga. Programmet börjar i höst.

I programmet ingår fem närstudiedagar: 4.9, 2.10, 6.11, 4.12 och 15.1.2010. Deltagande förutsätter möjlighet att både delta i närstudiedagarna och använda arbetstid för inlärningsuppgifter.

Som utbildare under hela utbildningsprogrammet fungerar Jalmari Eklund från Careeria. Han har coachat flera arbetsgemenskaper.

Sök till utbildningen senast den 14 juni.

Utbildningsprogrammet hålls på finska, men man kan göra inlärningsuppgifterna på svenska.

No Comments

Post A Comment