Utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete

Esbo stadsbibliotek ordnar tillsammans med sina samarbetspartner ett utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete som är avsedd för personer som jobbar med  vuxna på allmänna bibliotek i Nyland. Teman i utbildningen är bland annat handledning i färdigheter i informationssamhälle, att berätta om innehåll, att stödja de vuxnas läskunskap och -hobby, mediefostran och att främja informationsläskunskap samt att hur man tar i beaktande de som behöver extrastöd.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Den består av åtta närdagar och ett utvecklingsarbete som berör deltagarens eget arbete och som bidrar till att lärdom tas i bruk även bredare på bibliotek och i vardagen. Närdagar hålls för det mesta i huvudstadsregionen.

Det finns ett begränsat antal platser i utbildningen. Sök till utbildningen senast  fredagen den 30 november på adressen
https://my.surveypal.com/Pedagogisen-kirjastotyon-koulutusohjelma

Utbildningsprogrammet är en del av projektet ”Ohjaus & opastus työn keskiöön – uusmaalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen”. Projektet finansieras av Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. I projektet ingår även enskilda utbildningsdagar. Om dessa informerar vi senare. En av dessa utbildningsdagar ordnas på svenska. Annars hålls utbildningsprogrammet på finska.

> Läs mera om utbildningsprogrammet (på finska)

Tilläggsinformation: planerare Jaakko Tiinanen, 043 825 4847

No Comments

Post A Comment