Utbildningar

 

Att delta i webbinarium

 

Gå till mötesrummets webbadress, t.ex. https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo/.

Du loggar in i rummet via ”Enter as a Guest” och skriver ditt namn och ort i Name-fältet. Klick på ”Enter Room”.

I detta nyhetsbrev finns det färska nyheter om digiprojektet och en massa utbildningar nu i höst. Den första faciliteringsdag börjar vara "slutsåld", men annars finns det gott om platser. > Läs KEHU-nyhetsbrev 9/2019...

  Vad kan de allmänna biblioteken tillsammans med andra aktörer göra för att motverka utanförskap i det allt mer digitaliserade samhället? Hurdana verktyg kan biblioteken ge för en trygg och innehållsrik digital vardag? Vilken kompetens krävs av bibliotekspersonalen och hur ska vi säkerställa att den finns? Kom och hör intressanta synpunkter och...

I sommarens dubbelnummer återvänder vi till bibliotekscyklingen. I nyhetsbrevet skrivs det också om digiprojektet för bibliotek och om höstens utbildningar. Före det träffas vi på den nyländska bibliotekens sommarmöte i Helsingfors den 27 augusti. > Läs KEHU-nyhetsbrev 7–8/2019...

KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.7‒20.8. KEHU-nyhetsbrevet kommer ut följande gång i början av september....

Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksnätverk. Projektets koordinator Leila Juusola kommer att besöka kommunerna i Nyland från och med augusti. Syftet är att skräddarsy en fungerande verksamhetsmodell för var och en. Målen...

Kirjastot ovat yksi suurimpia esidigitaalisen ajan oppimisen ja osallisuuden innovaatioita. Varsinkin kirjastoalan ulkopuoliset tarkkailijat käsittävät usein digitalisaation uhaksi kirjastoille. Kirjastot itse kuitenkin ovat alusta asti pyrkineet hyödyntämään digitalisaatiota vipuvoimana oman tehtävänsä suorittamisessa. Jo viime vuosisadalla vakiintuneet atk-pohjainen lainauksenvalvonta ja luettelointi, sekä verkkokirjastot ovat asioita, joita...

Helmikuussa Uudenmaan musiikkikirjastojen väkeä ja muita aiheesta kiinnostuneita kerääntyi Tikkurilan kirjastoon Ake-Porvoon järjestämään musiikkikirjastokoulutukseen. Olipa mukana myös etäkatsomot Vaasassa ja Kuopiossa. Musiikkikirjastokoulutuksen tarve oli noussut voimakkaasti esille Kehu-koplan kierroksella maakunnan kirjastoissa kesän aikana. Kirjastoissa mietittiin miten musiikkikirjastotoimintaa tulisi kehittää kun fyysisten äänitteiden lainaus vähenee....

Kuka istuu kirjaston johtajan pallilla? Oletko se sinä yläkerrassa toimistossasi erilaisten hallinnollisten atk- ohjelmien ja sähköpostitulvan lähes  7,25/5 orjuuttama tyyppi vai oletko se sinä, joka istut siinä kirjaston asiakaspalvelutiskillä? Pyydän nyt kirjaston oikeaa johtajaa nousemaan ylös. Kirjaston johtaja on hän, jonka toimien kautta kirjaston vaikuttavuus...

  Idea Mitä saadaan, kun yhdistetään kiinnostus kirjastoihin ja pyöräilyyn? Tietenkin Cycling for libraries - suomeksi tällä kertaa kirjastofillarointi. Kirjastot ja pyöräily sopivat hyvin yhteen, molempiin liittyvät samat ekologiset periaatteet. Näin ajattelivat myös alkuperäisen Cycling for libraries -idean kehittelijät IFLA-konferenssissa Göteborgissa vuonna 2010. Ensimmäinen Cycling for libraries -kiertue...