Utbildningar

Vilka saker måste man beakta då man börjar organisera ett evenemang? Gör vi själva eller står en utomstående för arrangemanget? Är våra kommunikationsverktyg i skick? Under dagen erbjuds teori och berättelser ur verkliga livet. Jussi Kareinen, lektor för kulturproduktion vid yrkeshögskolan i Seinäjoki, står för teoridelen. Exempelfallen...

Isabel Nygård-Anturaniemi och Christian Nelson från vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa kommer 27.5. på inbjudan av Ake-Borgå till Helsingfors och Hanken för att hålla en utbildningsdag om beskrivningstandardet RDA ( Resource Description and Access eller resursbeskrivning och åtkomst). Utbildningsdagens målsättning är att öka deltagarnas förståelse om idén...