Utbildningar

 

Att delta i webbinarium

 

Gå till mötesrummets webbadress, t.ex. https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo/.

Du loggar in i rummet via ”Enter as a Guest” och skriver ditt namn och ort i Name-fältet. Klick på ”Enter Room”.

Digital handledning | Biblioteken.fi Begreppet ”digitalt stöd” utvecklades och definierades inom finansministeriets projekt AUTA (2018) på följande sätt: Digitalt stöd är det användarstöd i anslutning till digitala myndighetsbesök, tjänster och smartenheter som syftar till att hjälpa kunden att använda smartenheter och sköta ärenden självständigt och säkert samt...

AKE-Borgå tillsammans med Bibliotekstjänster för de äldre i Nyland -nätverket har publicerat en enkät till vilken vi välkomnar svar speciellt från alla som arbetar på allmänna bibliotek i Nyland. Enkäten närmar sig de äldres bibliotekstjänster från fyra olika synvinklar: Bibliotekets hemtjänst, evenemang, digistöd och frivilliga...

Ett nytt och förhoppningsvis ljusare år har börjat och vi har mycket intressant innehåll också under det här året. I år ska vi speciellt koncentrera oss på biblioteksvardagens pedagogik. I februari ordnar vi många distanskaffepauser om olika teman och i mars har vi fortbildning om...

Årets sista nyhetsbrev har utkommit! AKE-teamet tar snart julpaus men väntar redan ivrigt på det nya året. Som nyårslöften lovar vi att erbjuda nya webbsidor, ännu bättre Liboppi-innehåll och intressanta fortbildningar. Du kan också beställa en kompetensdiskussion eller en workshop av oss. Huvudtemat nästa år kommer...

I november har du en möjlighet att tillsammans med oss besöka nya och förnyade bibliotek. Under Nylands biblioteksdag den 18 november är det möjligt att bekanta sig med Lippulaivabiblioteket i Esbo, vars stämning är imponerande. Under studieresan den 24 november bekantar vi oss med de...

Lukki-biblioteken (Lojo, Vichtis och Högfors) har publicerat en ny Sagostig för att inspirera vuxna och barn att läsa mångsidigt olika slags böcker tillsammans och för att locka barnfamiljer till biblioteket. Sagostigen riktar sig till barn under skolåldern. Det finns två olika versioner av Sagostigen varav...

I nyhetsbrevet för oktober berättar vi om aktuella informationstillfällen som behandlar projekt och presenterar fortbildningskalendern för november. Nylands biblioteksdag arrangeras på Lippulaivabiblioteket med temat Biblioteket som syns och gör skillnad. Vi erbjuder workshoppar om två metoder, framtidsfrekvens och dialogpaus. Läs mera i nyhetsbrevet. ...

Hösten är den bästa tiden att genomföra projekt och planera för nya. Demokrati- och läskunskapsprojekt Många demokratiprojekt är aktuella i vårt område. Läs till exempel om Lampan tänds! LAMPPU som är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modeller...