Tips: Inspirerande pedagogiska material för barn

Tips: Inspirerande pedagogiska material för barn

MOI-programmet har producerat pedagogiska material om finländskt natur och folktro. Uppgifterna lockar barnen att på olika sätt observera, fundera, hitta på och prova på olika saker – och på detta sätt främja utvecklingen av multilitteracitet.

Materialet kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften.

> Rådarens viskning
> Känslokort
> Övrigt material

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.