Projekten i fokus! Matilda Almar & Deltagande och inflytande i västra Nyland

Personen med långt hår.

Projekten i fokus! Matilda Almar & Deltagande och inflytande i västra Nyland

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken.

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag heter Matilda Almar och är anställd vid Sjundeå kommunbibliotek som projektarbetare för Ingå och Sjundeå biblioteks gemensamma demokratiprojekt. Till utbildningen är jag statsvetare, och jag har tidigare jobbat med demokratifostran och demokratifrämjande i skolor och på andra stadiet.

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

Projektet heter Deltagande och inflytande i västra Nyland. Vi vill bredda och fördjupa delaktigheten i Sjundeå och Ingå. Målet är att varje kommuninvånare ska kunna få känslan av att de är en viktig del av en gemenskap och att kommunen är deras, även om alla beslut som fattas i kommunen inte utfaller just så som man själv önskat. Redan från början beslöt man att utgå från Sitras handbok Hur blir biblioteken forum för folkstyret, för att inte lägga energi på att uppfinna hjulet på nytt. Vi vill skapa tillfällen för kommunens anställda, politiker och invånare att mötas för diskussion, uppmuntra kommunerna att höra invånarna och hjälpa invånarna att hitta rätt kanaler för sin feedback och sina idéer. Det kommer vi att göra främst genom att arrangera invånarkvällar på biblioteken, tillsammans med kommunerna.

Vilken är din främsta känsla i det här skedet? Är det något som överraskat dig?

Hittills har jag intervjuat, kartlagt och planerat projektets verksamhet för det kommande året. Jag är ivrig på att komma i gång med invånarkvällarna och andra evenemang, skapa kontakter mellan människor, bygga en starkare gemenskap och inspirera till invånardriven verksamhet. Jag har överraskats av hur positiva de flesta invånare jag talat med varit till kommunernas förvaltning och beslutsfattande. Det är nämligen inte den bilden man får om man bara läser diskussioner i lokala Facebook-grupper. Verkligheten speglas väl sällan balanserat på nätet.

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek?

Bjud in kommunen att arrangera redan planerade invånarkvällar i biblioteket. Biblioteket är ett lågtröskelutrymme, och kommuninvånare som kanske inte skulle delta i ett evenemang till exempel på kommunhuset kan känna att ett evenemang på biblioteket är ett evenemang de är välkomna till. Samtidigt påminner vi tjänsteinnehavare och beslutsfattare om allt det värdefulla arbete biblioteken gör.

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet?

Min förmåga att se demokratifrämjande i det lilla. Ett enskilt samtal med en enstaka invånare, idrottsklubbarnas verksamhet, bibliotekets tidningssal, att skriva om byråkratiska texter så att de blir mera lättillgängliga. Små stunder, miljöer eller gester som skapar stora ringar på vattnet.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.