Projekten i fokus! Jaana Laaksonen och LAMPPU

Person med bakrund av trä.

Projekten i fokus! Jaana Laaksonen och LAMPPU

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken. 

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag är Jaana Laaksonen, jag jobbar som projektkoordinator på Lappträsk bibliotek. Jag har tätt samarbete med biblioteken i de andra kommunerna som hör till vårt projekt, även om det är här i Lappträsk vi håller i trådarna. Jag planerar, koordinerar, kommunicerar och hjälper till med att förverkliga verksamheten.

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

LAMPPU är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila, och det ska ge små bibliotek verktyg för att främja demokrati. Namnet LAMPPU föddes av samarbetskommunernas begynnelsebokstäver på finska. Samtidigt symboliserar det att det finns energi i att göra tillsammans!

Ledstjärnan för projektet är samarbete och medskapande. Tillsammans med bibliotekens personal funderar vi på vilken sorts verksamhet som skulle passa det egna biblioteket. Efter det testar man och ser hur det lyckas. All verksamhet behöver inte testas i alla projektbibliotek, utan vi kan dela med oss av våra erfarenheter, lära oss av varandra och sedan låta det som lyckats ingå i bibliotekets basverksamhet! 

Utgående från de modeller som utvecklats under projektet utarbetas en metodguide och en årsklocka som biblioteken kan utnyttja även efter att projektet avslutats. 

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek? 

Till exempel demokrativäggen som snart ska testas i Mörskoms bibliotek och som ska inkludera invånarna. Det finns oändligt med alternativ för hur demokrativäggen förverkligas, man kan ha den som hjälp och ett bra komplement i många slags funktioner i kommunen där invånarna får delta. Demokrativäggen är helt enkelt en tom vägg som får vara underlag för önskat tema. Det kan till exempel vara fråga om en uppdatering av kommunstrategin eller om att samla in invånarnas önskemål om ett aktuellt tema. Demokrativäggen kan kopplas till skolsamarbetet och innehålla mål i anslutning till läroplanen. 

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet? 

Jag tror det är kreativitet samt förmågan att kryssa bland olika verksamhetsmiljöer. Till kreativiteten hör också förmågan att se möjligheter i människor och i samband mellan saker samt att synliggöra dessa möjligheter. I bästa fall kan det föda något nytt som i själva verket hela tiden mognat inne i konstruktionerna men vars potential man inte känt igen eller i vardagsbrådskan hunnit identifiera. 

Blev du intresserad? Ytterligare information om projektet och Jaanas kontaktuppgifter hittar du på Lappträsk biblioteks sidor.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.