Projekten i fokus! Elisa Makkonen och Oma tila

Nainen katsoo kirjaa.

Projekten i fokus! Elisa Makkonen och Oma tila

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken.

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag är Elisa Makkonen, specialbibliotekarie. Jag jobbar på Kivistö bibliotek i Vanda. Kivistö bibliotek genomgår nästa läsår en förvandling från ett kioskliknande litet bibliotek till Kulturcentret Mosaik, där jag fortsätter med att arrangera evenemang. I mitt arbete som specialbibliotekarie jobbar jag med att utveckla tjänster för unga. Jag har precis börjat leda ett ungdomsteam som ska föra de ungas talan på biblioteket i Vanda.

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

Projektet Oma tila (ung. Eget rum) inleddes år 2022 och pågår till slutet av det här året. Projektet föddes under en utvecklingsdag då vi enligt bibliotekets strategi för 2030 valde en målgrupp för vilken vi speciellt ska utveckla bibliotekstjänster under ett års tid. Vi valde ungdomarna eftersom coronaåren slagit hårdast mot just dem. Inte heller på biblioteket är ungdomarna den målgrupp man i första hand ordnar verksamhet för. Projektet fick tilläggstid eftersom coronapandemin ledde till att det blev bråttom, och för att ungdomarna inte heller är den målgrupp det är lättast att nå. Nu har verksamhet inom projektet Oma tila ordnats på sex olika bibliotek. Utgångspunkten har varit sådan verksamhet som ungdomarna själva valt och som ägt rum i bibliotekslokalerna på deras fritid. Jag förverkligade själv ett Oma tila-projekt våren 2022 i Points bibliotek. Min kollega, specialbibliotekarie Karkki Havaste från Myrbacka bibliotek, har lotsat detta projekt tillsammans med mig.

Vilken är din främsta känsla i det här skedet? Är det något som överraskat dig?

Det är svårt att nå de unga. Det är också svårt att få tag i samarbetspartnerna. Men när man klarat de här hindren börjar sakerna rulla.

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek?

Oma tila-kvällarna i Points bibliotek kunde lätt kopieras vart som helst.

Har du tips till andra bibliotek om hur man ska möta ungdomar?

Mycket handlar om att sitta i telefon, att sälja konceptet till samarbetspartner och kunna påvisa vad de kan få ut av det. Till exempel ungdomsarbetarna är mycket upptagna men det här kunde de ha nytta av och det här kunde spara på deras resurser, var mitt motto då jag planerade Oma tila-kvällar. Man kan aldrig marknadsföra för mycket. Tillsammans med ungdomar behöver man tid, tid och tid. Låt snabba försök och misslyckanden komma till heders.

Tags:
,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.