Projekten i fokus! Demi Aulos och Läslågan 2.0

Två personer framför bokhyllan med böckerna i famnen.

Projekten i fokus! Demi Aulos och Läslågan 2.0

I serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem. Målet är att öka kännedomen om regionens projekt, presentera fungerande metoder och minska risken för dubbelt arbete i de olika biblioteken.

Vem är du, var jobbar du och hurdan arbetsbeskrivning har du?

Jag är Demi Aulos och jag jobbar på Kervo stadsbibliotek som projektanställd. Min exakta titel är läskoordinator. Till utbildningen är jag lärare i småbarnspedagogik.

Vad heter ditt projekt och vad går det ut på?

Projektet Lukuliekki 2.0 (Läslågan 2.0) pågår från september 2022 till juli 2023. Det är en fortsättning på projektet Lukuliekki som var ett projekt inom Kervo stads sektor för fostran och undervisning. 

Inom projektet utvecklas Kervo stads arbete för läskompetens på stadsnivå, i synnerhet via bibliotekets samarbetsmodeller. Jag har utarbetat ett läskoncept, det vill säga en plan för läskompetens på stadsnivå, som publiceras i april under Kervos Läsvecka. Läskonceptet sammanför tre olika sektorers läskompetensarbete för barn och unga. De tre sektorerna är bibliotekstjänsterna, sektorn för fostran och undervisning samt rådgivnings- och familjetjänsterna. I Läskonceptet redovisas för målen, åtgärderna och uppföljningen. 

Dessutom har jag utarbetat material, hållit webbinarier, sagotimmar och verkstäder för grupper samt ordnat evenemang. Jag arbetar i samarbete med mitt arbetspar, bibliotekspedagogen Aino Koivula. Hon hör till bibliotekets fast anställda personal och kan se till att det fina arbete vi gör inom ramarna för projektet också får en fortsättning. 

Vilken är din främsta känsla i det här skedet? Är det något som överraskat dig?

Det känns jättefint. När jag avslutade det tidigare projektet hade jag inte kunnat ana hur bra jag kommer att trivas under den här nya projektsnutten. Biblioteket är en lugn och vänlig arbetsgemenskap och verksamhetsmiljö. I början av projektarbetet blev jag förvånad över hur fria händer jag fick. Det här har verkligen varit ett arbete där jag kunnat förverkliga mig själv, jag har fått utmana min kreativitet och utveckla självstyrning och att vara min egen chef. 

Vilket koncept i anslutning till projektet skulle vara lätt att kopiera till ett annat bibliotek?

Biblioteken kan förverkliga idén med kvällssagohyllor av avskrivna böcker till enheter inom småbarnspedagogiken. Familjerna kommer att läsa mer då barnen själva kan välja böcker på daghemmet som de tar med sig hem. Det är av största vikt att man informerar till exempel skolor och daghem om bibliotekets tjänster! Gör färdiga mallar och skicka info om vad ni kan erbjuda åtminstone på hösten och i början på året. 

Vad har du för en hemlig supertalang som du kan dra nytta av i projektet?

Jag är förhållandevis extrovert vilket har visat sig vara en förvånansvärt viktig egenskap när man förverkligar projektet. Det blir genast lättare att samarbeta när man sett motparten åtminstone på skärmen. Läskompetens anses i allmänhet vara en intressant och viktig sak, men den begravs lätt under annat arbete och därför krävs ihärdighet. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.