PRAO-guide för bibliotek

Prao-guide för bibliotek.

PRAO-guide för bibliotek

Nu finns PRAO-guiden även på svenska!

PRAO-guiden har gjorts för att underlätta genomförandet av PRAO-perioder på allmänna bibliotek. Alla enheter har inte nödvändigtvis speciellt mycket resurser att satsa på planering, arbetsuppgifter och handledning, vilket kan leda till att man inte alls tar emot PRAO-ungdomar. Med hjälp av guiden vill vi uppmuntra biblioteken att ta emot unga så de får sätta sig in i det viktiga jobb som görs på biblioteken.

PRAO-guiden har gjorts av biblioteksproffs från olika bibliotek i Nyland, alla med lite olika procedurer och praxis. PRAO-guiden innehåller uppgiftsförslag av varierande art.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.