Nyhetsbrev 9/2022

Lippulaivan kirjasto.

Nyhetsbrev 9/2022

I november har du en möjlighet att tillsammans med oss besöka nya och förnyade bibliotek. Under Nylands biblioteksdag den 18 november är det möjligt att bekanta sig med Lippulaivabiblioteket i Esbo, vars stämning är imponerande. Under studieresan den 24 november bekantar vi oss med de förnyade utrymmena i Metso i Tammerfors och evenemangsverksamheten där samt med Nokias biblioteks- och kulturhus Virta, som blev färdigt år 2020. I den nya serien Projekten i fokus! presenteras projekt aktuella inom de nyländska biblioteken och de personer som jobbar med dem.


Läs mera i nyhetsbrevet

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.