Nyhetsbrev 8/2022

AKE-trio Tiina, Jan ja Elina.

Nyhetsbrev 8/2022

I nyhetsbrevet för oktober berättar vi om aktuella informationstillfällen som behandlar projekt och presenterar fortbildningskalendern för november. Nylands biblioteksdag arrangeras på Lippulaivabiblioteket med temat Biblioteket som syns och gör skillnad. Vi erbjuder workshoppar om två metoder, framtidsfrekvens och dialogpaus. Läs mera i nyhetsbrevet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.