Nyhetsbrev 10/2022

AKE-tiimi tonttulakit päässä.

Nyhetsbrev 10/2022

Årets sista nyhetsbrev har utkommit! AKE-teamet tar snart julpaus men väntar redan ivrigt på det nya året. Som nyårslöften lovar vi att erbjuda nya webbsidor, ännu bättre Liboppi-innehåll och intressanta fortbildningar. Du kan också beställa en kompetensdiskussion eller en workshop av oss.


Huvudtemat nästa år kommer att vara Biblioteksvardagens pedagogik. Andelen utmanande handledningssituationer i biblioteksarbetet ökar. Vi erbjuder fortbildningar för dem som jobbar med kundtjänst, till exempel om hur man bemöter unga eller hur man ska tackla utmanande situationer i kundservice. Vilka pedagogiska grepp kan man ha nytta av när man ska leda en specialgrupp eller en grupp med representanter från olika kulturer. Vad annat ska man tänka på än att man ska använda ett lättförståeligt språk? Vi stärker era kunskaper i multilitteracitet, i att öppna innehåll och i digihandledning.


Läs mera i nyhetsbrevet

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.