Nyhetsbrev 1/2023

AKE tiimin yhteiskuva.

Nyhetsbrev 1/2023

Ett nytt och förhoppningsvis ljusare år har börjat och vi har mycket intressant innehåll också under det här året. I år ska vi speciellt koncentrera oss på biblioteksvardagens pedagogik. I februari ordnar vi många distanskaffepauser om olika teman och i mars har vi fortbildning om digihandledning, nepsy-svårigheter och hur man leder grupper.

Det lönar sig att redan nu anteckna vårens och sommarens datum.

Läs mera i nyhetsbrevet

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.