Arbetstagarutbyten i praktiken – så här går det till

 • AKE Borgå fungerar som koordinator
 • Alternativt kan man ta direkt kontakt med det bibliotek man är intresserad av
 • Utbytesperiodens längd: från en dag till två veckor
 • Genomförs i praktiken t. ex. som avlönad arbetsledighet
 • AKE Borgå betalar rese- och eventuella övernattningskostnader
 • Utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt

 

Före arbetstagarutbyten

Kontaktperson på utbytesbibliotek:

 • tar reda på vad den som kommer i utbyte har för förväntningar och intressen; vad personen i fråga vill få ut av utbytet och vad han/hon önskar göra under utbytet
 • gör upp ett schema för utbytet och utser arbetsplatshandledare (lämna även utrymme för improvisation)
 • ser till att det finns en arbetsplatshandledare som tar hand om utbytet som helhet

 

Under arbetstagarutbyte

 • inskolning
 • komma överens om uppgifter och handledare för varje dag

 

Efter arbetsdagarutbyte

 • feedback på utbytet till utbytesbibliotek och Borgå bibliotek: vad var bra med utbytet och vad kunde förbättras, hurdana erfarenheter gav utbytet?
 • dela erfarenheterna i den egna arbetsgemenskapen

Jag är intresserad av arbetstagarutbyten