Är du redan med i AKE:s nätverk?

Jobbar du med seniorer på ditt bibliotek? Visste du att AKE Borgå har ett nätverk som heter Bibliotekstjänster för äldre inom Nyland? Nätverket leds av Elina och vi håller kontakt via Teams. Om du inte ännu är medlem i nätverket, skicka e-post till Elina.Vi planerar ett live evenemang till maj så nu lönar det sig att ansluta sig!

 

För de som jobbar med barn och unga på bibliotek har vi ett eget nätverk: Barn- och ungdomsarbete i Nyland. Nätverket leds av Tiina och vi håller kontakt via Teams. Om du inte ännu är medlem i nätverket, skicka e-post till Tiina. Även detta nätverkhåller ett gemensamt evenemang i vår. Tiina berättar också gärna om två rymningsspel som harskaffats för att användas på de nyländska allmänna biblioteken. Du hittar mera information omspelen i nätverkets Teams.