Materialbank

Se också mataterialbanken på finska, där finns mer material.

Infografik om biblioteken i Nyland

Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek från året 2018. Det lönar mödan att bekanta sig med siffrorna. Bilden får användas!

 

KEHU_infografik_2018 (pdf)

Infografik om biblioteken i Nyland

Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek. Det lönar mödan att bekanta sig. Bilden får användas!

 

KEHU_infografik_2017 (pdf)

Tips: Verktygslåda för anordnare av berättelseworkshopar

Berättelser ger utlopp för känslor: skratt, gråt, hopp och rädsla. I berättelser delar man med sig av känslor till andra. Alla har en historia att berätta, i berättelser möter människan sin gelike. Genom att berätta historier lär vi känna varandra.

Bibliotek, caféer, pubar och föreningshus är alla bra arenor för berättelser, bilverkstäder och frisörsalonger likaså.

Verktygslådor erbjuds av Nationalmuseet.

Verktygslådor

Tips: Inspirerande pedagogiska material för barn

MOI-programmet har producerat pedagogiska material om finländskt natur och folktro. Uppgifterna lockar barnen att på olika sätt observera, fundera, hitta på och prova på olika saker – och på detta sätt främja utvecklingen av multilitteracitet.

Materialet kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften.

Rådarens viskning

Känslokort

Övrigt material

Tips: Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk

Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk – genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård.

Läs mera om Bokstart