Materialbank

Se också mataterialbanken på finska, där finns mer material.

Infografik om biblioteken i Nyland

Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek. Det lönar mödan att bekanta sig. Bilden får användas!

 

KEHU_infografik_2017 (pdf)

Tips: Inspirerande pedagogiska material för barn

MOI-programmet har producerat pedagogiska material om finländskt natur och folktro. Uppgifterna lockar barnen att på olika sätt observera, fundera, hitta på och prova på olika saker – och på detta sätt främja utvecklingen av multilitteracitet.

Materialet kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften.

Rådarens viskning

Känslokort

Övrigt material

Tips: Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk

Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk – genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård.

Läs mera om Bokstart