Marknadsföring av bibliotek på Liboppi!

Marknadsföring av bibliotek på Liboppi!

En ny kurs på svenska finns nu tillgänglig i Liboppi. På kursen lär du dig baskunskaper om vad marknadsföring handlar om i bibliotekssammanhang, om omvärldsanalys och planering samt om olika infallsvinklar till marknadsföring. Dessutom innehåller kursen en mängd praktiska tips, exempel och verktyg som kan tillämpas.

Bibliotekens marknadsföring

För vem?

Kursen Bibliotekens marknadsföring lämpar sig för alla som jobbar på allmänna bibliotek.

Kursens syfte?

Kursens målsättning är att ge synvinklar och redskap som hjälper i marknadsföringen, inspirerar till att testa nya sätt att marknadsföra biblioteket samt att hjälpa driva marknadsföringen på ett mera strukturerad och strategiskt sätt.  

Hur?

Kursen kan du genomföra självständigt enligt din egen tidtabell. Du får också gärna delta i våra studieträffar på Teams.

Kursen finns i Liboppis gemensamma kurser och du kan registrera dig själv på kursen

självregistreringsnyckel = marketing

Vi kommar att ordna två studieträffar:

30.9. kl. 13-14. Kom i gång med kursen Bibliotekens marknadsföring: Allmänt om kursen samt om användandet av Liboppi.  Diskussion med Tema: Vad är marknadsföring? Vad behövs marknadsföring till på biblioteket? Till vems uppgifter hör det att bry sig om marknadsföring? Teamslänk

11.11. kl. 13-14.30. Insikter från kursen Bibliotekens marknadsföring : Diskussionsteman: Omvärldsanalys och planering; Användare och icke-användare; Hela personalen marknadsför; nya idéer och inspiration; exempel och utvecklingsprojekter från kursdeltagarnas bibliotek Teamslänk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.