Lukki-bibliotekens nya Sagostig

Sagostigens affisch.

Lukki-bibliotekens nya Sagostig

Lukki-biblioteken (Lojo, Vichtis och Högfors) har publicerat en ny Sagostig för att inspirera vuxna och barn att läsa mångsidigt olika slags böcker tillsammans och för att locka barnfamiljer till biblioteket. Sagostigen riktar sig till barn under skolåldern. Det finns två olika versioner av Sagostigen varav den ena är för familjer och den andra för småbarnsfostran och förskolor.

Familjerna kan börja sitt äventyr på Sagostigen genom att hämta ett bokmärke från biblioteket. Vid varje biblioteksbesök kan barnen få ett klistermärke som de får klistra fast på bokmärket. När familjen har samlat tio klistermärken får barnet en fin tygkasse som pris.

Inom småbarnsfostran och i förskolan åker man på Sagostigen med tåg! På Lukki-bibliotekens nätsidor finns boktips som är grupperade under tio olika teman. Varje tema har en tågvagn i en egen färg. För varje bok som gruppen läser printar man ut rätt färgs tågvagn. På vagnen kan man skriva den lästa bokens titel och barnen får turvis rita någon figur från boken in i tågvagnarna. Loket och tågvagnarna kan sättas fast på väggen och bilda ett långt ringlande tåg. Innan gruppen påbörjar sin resa på Sagostigen sätter man upp ett mål: antingen läser gruppen 50 böcker eller mera. När målet är nått kan man dela ut antingen ett bokmärke eller ett diplom till varje barn i gruppen som minne för den gemensamma resan på Sagostigen.

Sagostigen och dess boktipslistor finns både på finska och svenska. Kaisa Kallio från Lojo stadsbibliotek står för det visuella uttrycket och har designat figurerna på Sagostigen. Lukki-biblioteken har fått understöd från Suomen Kirjastosäätiö för att förverkliga Sagostigen.

Lukki-bibliotekens Sagostig

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.