Kompetensdiskussioner för bibliotek – boka tid!

AKE Porvoon osaamiskeskustelut. AKE Borgås kompetensdiskussioner.

Kompetensdiskussioner för bibliotek – boka tid!

Vi inleder en ny kompetensutvecklingsmetod som kallas Kompetensdiskussioner. Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet kan begränsas beroende på bibliotekets storlek och behov. Verkstäderna tar ca 2,5 h med paus. 

Är målen för biblioteksverksamheten klara för alla? Hur får man resurserna att räcka? Vilka är bibliotekets kärnuppgifter? Bland annat dessa frågor söker vi svar på i kompetensdiskussionerna. Ta kontakt så berättar vi mera.

Bonus: Målet med kompetensdiskussionerna är bland annat att klargöra bibliotekets mål, fundera på resurserna, känna igen kärnuppgifterna, känna igen de faktorer som verkar i verksamhetsmiljön och det kunnande som behövs för olika arbetsuppgifter. Dessutom försöker vi ställa upp mål och dryfta åtgärder för att utveckla kunnandet, stöda den professionella utvecklingen samt producera kunskap som kan användas för att utveckla och utvärdera AKE-verksamheten.  

Ytterligare information: Jan Nyström

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.