KEHU-nyhetsbrev 6/2018

3.12.2018

Nylands biblioteksdag 12.12 reser till framtiden
Tölö bibliotek, Topeliusgatan 6, Helsingfors

Vilka megatrender slits vi mellan om tio år? Exponentiella teknologier: Hur förändrar de världen – och oss? Uppfinnaren, företagaren och kompositören Perttu Pölönen har svar på dessa frågor.

På eftermiddagen utmanar biblioteksbranschens mångkampare, facilitator Päivi Jokitalo, oss att reflektera över vad vi ska bli när vi blir stora, varför vi finns till och hur vi ska dela med oss av vår kunskap.

Även nutiden finns det plats för på Nylands biblioteksdag. Susanne Ahlroth rapporterar om hur bibliotek främjar barns läsning och läskunnighet. Reija Piilola berättar om hur den fackliga utbildningen inom biblioteksbranschen ser ut idag.

Gå in och kolla programmet på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/uudenmaan-kirjastopaiva-12-12-2018/ och anmäl dig till framtidsresan senast den 5 december!

Tilläggsinformation: Jan Nyström

 

Svart bälte inom Verbal Judo?
Behärska utmanande kundsituationer med hjälp av växelverkan. Utbildningsdag 10.1 i Ode i Helsingfors

I biblioteksarbete är sannolikheten stor att man möter kunder som inte kan behärska sina negativa känslor. Beteendet kan vara aggressivt och kännas hotfullt. De flesta sådana situationer kan fås under kontroll med hjälp av rätt slags växelverkan och attityd. Situationen eller motparten lugnas ner med hjälp av kommunikation, empati, ordval och olika sätt att lyssna.

Utbildningen ger dig bland annat färdigheter, verktyg och situationsbilder:

  • situations- och metodbundna kommunikationsfärdigheter, som påverkar problemlösningsfärdigheterna i utmanande och hotfulla kommunikations- och betjäningssituationer
  • praktiska kommunikationsverktyg för att tackla svåra kundsituationer
  • en klar bild av situationer som kan lösas med växelverkan samt av sådana situationer där det inte längre går att utnyttja kommunikation för att lugna ner situationen

Anmäl dig till utbildningen senast 12.12.2018 på adressen https://bit.ly/2Oi09w3.

 

Deltagarna får en förhandsenkät om önskemål angående utbildningen vecka 51 (17–21.12).

Utbildningen ordnas i samarbete mellan den regionala Helmet-utbildningsgruppen samt Borgå stadsbibliotek, som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland.

Tilläggsinformation: Leila Juusola

 

Ta fram popcornen och titta på inspelningar!

I AKE Borgås webbinariebibliotek finns redan fyra inspelningar. Den nyaste inspelningen är smakbitar från en studieresa till Oslo, som ordnades av Regionförvaltningsverket. Du kan också bekanta dig med Äppelhyllan, med resultaten av den nationella användarenkäten med Nyland i fokus samt med arbetstagarutbyten. Ge ett bra nyårslöfte och lova dig själv nya yrkesmässiga vindar genom att jobba ett tag på ett annat bibliotek.

> Webbinarier

 

Utbildningsmaterial på nätet

Presentationer från höstens utbildningsdagar har sparats i Aineistopankki på webbplatsen uudenmaankirjastot.fi. Där finns presentationer från barn- och ungdomsbiblioteksdagen ”Innostetaan yhdessä lukemaan” i oktober och presentationer från idédagen ”Uusia järjestelmiä kirjastotyössä” som var i november. Från idédagen finns det även inspelningar.

>Koulu tusaineistot 

 

Är du intresserad av biblioteksarkitektur?

Publikationen Mind-Building presenterar närmare tjugo biblioteksbyggnader i Finland. Publikationen har gjorts för arkitekturbiennalen i Venedig. Flera bibliotek från Nyland presenteras. Från Helsingfors visas Richardsgatans, Berghälls, Tölö, Vallgårds och Månsas bibliotek samt Ode. Från Esbo presenteras Sello bibliotek. Därtill finns Lojo huvudbibliotek med. Det lönar sig att ta sig en titt. Boken är tvåspråkig; texterna är på engelska och italienska. Molto bene!

> Mind-Building

 

No Comments

Post A Comment